Szanowni Państwo,
Klienci Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej

powiat-logo-herb.pngJako urząd chcemy świadczyć dla Państwa usługi na jak najwyższym poziomie, być jak najbardziej pomocni i skuteczni w działaniu. Ważne jest dla nas stałe podnoszenie jakości naszej pracy i Państwa zadowolenie z poziomu usług świadczonych przez Starostwo i powiatowe jednostki organizacyjne.
Jako Starosta Skarżyski przywiązuję do tego ogromną wagę i traktuję sprawę priorytetowo. 

Z tego też powodu przekazuję w Państwa ręce wydanie „Przewodnika dla Klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej”, który w zwięzły i praktyczny sposób ma służyć Państwu pomocą w korzystaniu z usług naszego urzędu. W tym celu w przewodniku umieściliśmy m. in. dane o wymaganych dokumentach i sposobach załatwiania konkretnych spraw, a także szczegółowe dane teleadresowe komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Wierzę, że ta publikacja ułatwi Państwu możliwość skutecznego załatwienia wielu urzędowych formalności.

Mam także nadzieję, że połączenie wysokich kwalifikacji pracowników Starostwa oraz ich życzliwości wobec Państwa, o której jestem przekonany, a także zakres informacji zamieszczonych w niniejszym przewodniku pozwolą Państwu osiągnąć maksimum zadowolenia z jakości naszej pracy.

Liczę także na państwa uwagi i sugestie dotyczące Przewodnika, mogą one bowiem pomóc w jeszcze lepszym przygotowaniu kolejnych jego edycji.  
Życzę wyłącznie pozytywnych wrażeń oraz pełnej satysfakcji podczas korzystania z usług naszego Starostwa.

 

Z wyrazami szacunku
Jerzy Żmijewski

 Starosta Skarżyski

 

Przewodnik  dla Klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej


Aby ułatwić i usprawnić korzystanie z usług Starostwa Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej opracowaliśmy dla Państwa Poradnik dla Klienta, dostępny w wersji elektronicznej, który w zwięzły i praktyczny sposób  przedstawia najważniejsze informacje o świadczonych przez urząd usługach. W tym celu w przewodniku umieściliśmy m. in. dane o wymaganych dokumentach i sposobach załatwiania konkretnych spraw, a także szczegółowe dane teleadresowe komórek organizacyjnych Starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.

Dla uproszczenia załatwiania spraw w naszym urzędzie opracowaliśmy i wdrożyliśmy ponad 100 kart najczęściej wykonywanych usług. Każda karta zawiera nazwę sprawy, wykaz potrzebnych dokumentów, informację o wysokości i rodzaju ewentualnej opłaty, termin załatwienia sprawy, sposób odwołania, podstawę prawną oraz osoby właściwe do załatwienia sprawy. Większość kart usług zaopatrzono w formularze druków i wniosków. Przygotowane Karty Opisu Spraw obejmują głównie sprawy załatwiane w Starostwie. Obecnie są zamieszczone w „Przewodniku dla Klienta”, a także na stronie internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej –(menu Informacje Karty Opisu Spraw). Wzory druków można otrzymać także na poszczególnych stanowiskach pracy. Będą także udostępnione w Biurze Obsługi Interesanta,  na parterze budynku przy ul. Konarskiego 20, gdzie także każdy mieszkaniec powiatu uzyska pełną informację, gdzie i w jaki sposób może załatwić swoją sprawę w Starostwie. Otrzymać też może Kartę Opisu Sprawy, która ułatwi mu jej załatwienie.
przewodnik-dla-klienta-wersja-2-2014-12-18.pdf1.96 MB