1. Danuta Banaczek
 2. Mieczysław Bąk
 3. Artur Berus
 4. Bożena Bętkowska
 5. Bartosz Bętkowski
 6. Katarzyna Bilska
 7. Renata Bilska
 8. Jan Gajda
 9. Jacek Jeżyk
 10. Janusz Kołodziej
 11. Bogusława Krawczyńska
 12. Małgorzata Kwiatkowska
 13. Anna Leżańska
 14. Krzysztof Ligowski
 15. Grzegorz Małkus
 16. Monika Mianowska
 17. Paweł Wiatr
 18. Roman Wojcieszek
 19. Jerzy Żmijewski

Materiały dla Radnych