Drukuj
Odsłony: 2013

IMG 0272Od czerwca 2012 roku Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej przygotowywało się do wdrożenia w życie  Systemu Zarządzania Jakością wg. normy PN – EN  ISO 9001:2009.

Procedurę wprowadzenia systemu ISO rozpoczął przegląd wstępny i ocena aktualnego stanu dokumentacji oraz funkcjonowania na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2009. Przez kolejne sześć miesięcy odbywały się szkolenia dla pracowników oraz dostosowywanie i  tworzenie dokumentacji i organizacji pracy starostwa do wymagań normy. Był to ciężki okres dla pracowników starostwa, ze względu na konieczność wykonywania dodatkowych prac organizacyjnych, tworzenia nowej dokumentacji i udziału w  wielu szkoleniach.

W styczniu we wszystkich wydziałach starostwa zbadano, czy zaproponowany system zarządzania rzeczywiście działa w urzędzie. Przeprowadzony przez firmę „Certika- rzetelna certyfikacja” audit zewnętrzny potwierdził, że podjęte w ciągu kilku ostatnich miesięcy działania, pozwoliły na prawidłowe wdrożenie systemu. Auditorzy potwierdzili,  że system funkcjonujący w starostwie spełnia wymagania normy, co pozwala na rekomendowanie urzędu do  nadania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest w administracji metodą nowoczesną i ma przede wszystkim na celu usprawnienia działań urzędu, poprawę świadczenia usług oraz lepsze dopasowanie jakości usług do wymagań, potrzeb  i oczekiwań klientów.

Wprowadzenie normy ISO zmienia także organizację pracy urzędu. Z nastawienia tylko na spełnianie wymagań prawnych, urząd przechodzi na organizację nastawioną na klienta. Ważnym elementem systemu są wewnętrzne audyty sprawdzające, czy pracownicy stosują się do uzgodnionych reguł oraz działania korygujące i doskonalące, podejmowane dla usprawnienia systemu organizacyjnego.

Przyjęta Polityka Jakości zakłada, że nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej jest skuteczna realizacja zadań publicznych uregulowanych przepisami prawa, świadczenie najwyższej jakości usług administracyjnych, które uwzględniają oczekiwania i wymagania klientów, a także ciągłe doskonalenie i aktywne włączanie się w działania sprzyjające rozwojowi powiatu, zmierzające do stałego podnoszenia poziomu życia społeczności lokalnej.

iso-certika-logo-mini