Coraz wyższe standardy obsługi klientów obowiązują w Starostwie Powiatowym w Skarżysku–Kamiennej. Wdrażane są nowe programy, a od miesiąca czerwca br. rozpoczęła się procedura wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN-ISO 9001:2009. Wszystko po to, aby mieszkańcy korzystający z usług Starostwa byli jak najbardziej zadowoleni.

Prace wdrożeniowe, które potrwają do końca 2012 roku prowadzone są przy wsparciu wyspecjalizowanej firmy pn. Centrum Systemów Jakości z siedzibą w Radomiu. Procedura wdrożenia systemu zarządzania jakością składa się z kilku etapów, takich jak: etap wstępny, opracowanie dokumentacji, prace wdrożeniowe, ocena wdrożenia i przygotowania do certyfikacji i wreszcie stwierdzenie gotowości do certyfikacji.

Przeprowadzono także analizę i ocenę dotychczasowej struktury organizacyjnej, przegląd istniejących procedur, odbyły się szkolenia kadry Starostwa oraz przygotowana została niezbędna dokumentacja, w tym m.in. Polityka Jakości. Dokument ten oddaje w pełni istotę działania Starostwa, którego celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Na przełomie grudnia i stycznia planowany jest audit certyfikujący, podczas którego urząd poddany zostanie szczegółowej kontroli przestrzegania procedur spełniających wymagania normy ISO 9001:2009. Celem auditu będzie stwierdzenie, czy system zarządzania spełnia wszystkie wymagania odnośnie normy oraz czy skutecznie wdrożono zaplanowany system i czy wykazuje on zdolność do osiągania celów wynikających z wdrożonej Polityki Jakości.

W proces wdrażania ISO, który koordynuje sekretarz powiatu wraz z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością, zaangażowani są wszyscy pracownicy urzędu. Przypomnijmy, że dwa lata temu Starostwo uzyskało certyfikat wdrożenia w urzędzie samooceny Metodą CAF 2006, mającym na celu poprawę zarządzania.

Zdobycie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 będzie potwierdzeniem, że Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej działa jako organizacja, dla której jakość świadczonych usług publicznych pozostaje priorytetem.