Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej opracowana i wdrożona w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009:

Księga Jakości:

Procedury systemowe:

 • Audity wewnętrzne:
  • Harmonogram auditów
  • Procedura auditu wewnętrznego
  • Raport z auditu wewnętrznego 
 • Działania korygujące i zapobiegawcze:
  • Karta działań korygujących zapobiegawczych
  • Procedura działań korygujących i zapobiegawczych
 • Nadzór nad dokumentami i zapisami:
  • Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym:
  • Procedura i karta nadzoru nad wyrobem niezgodnym

Procesy:

 • Zarządzanie i doskonalenie SZJ
 • Gospodarka Finansowa
 • Nadzór nad Jednostkami Organizacyjnymi
 • Obsługa Interesanta
 • Obsługa Rady i Zarządu Powiatu
 • Wydziały Pomocnicze