Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w związku  z  wdrożonym w urzędzie Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001  od dnia 11 czerwca 2013 r. przeprowadzane będą badania dotyczące poziomu  satysfakcji klientów urzędu.


Głównym celem przeprowadzania badań jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników starostwa, terminowości i sposobu załatwiania spraw, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności urzędu, wprowadzić dalsze procedury doskonalące jakość świadczonych usług publicznych oraz lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi.


Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału  klientów naszego urzędu w prowadzonych badaniach – wywiadach oraz  krótkich ankietach. Państwa oceny i sugestie pozwolą nam w usprawnianiu świadczonych usług oraz umożliwią lepsze poznanie Państwa oczekiwań wobec urzędu i zatrudnionych w nim pracowników.


Badanie satysfakcji klientów będzie polegało  na zebraniu danych w formie wywiadów przeprowadzanych przez pracowników starostwa oraz w postaci anonimowych ankiet dostępnych w wersji  papierowej w ogólnodostępnych miejscach budynków Starostwa Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej ( ul.Konarskiego 20 oraz pl. Floriański 1) oraz w poszczególnych komórkach organizacyjnych


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału   w badaniach.