Certyfikat 2019

iso 2018

W celu ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług i lepszego zaspokajania potrzeb Klientów urzędu  podjęliśmy decyzję o aktualizacji funkcjonującego w  Starostwie Powiatowym od 2012 roku Systemu Zarządzania Jakością na nową normę ISO 9001:2015.

System Zarządzania Jakością zgodny z nową normą ISO 9001:2015 jest skoncentrowany na planowaniu i zarządzaniu, uwzględnia przy tym wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na realizację celów urzędu. Nowa norma wykorzystuje podejście

iso-logo

Aby jeszcze sprawniej wykonywać powierzone nam zadania, stale podnosimy jakość świadczonych przez nas usług. Nasze działania dostosowujemy do najnowszych międzynarodowych norm jakości. Potwierdza to kolejny audyt certyfikacyjny.

W styczniu firma  Certika przeprowadziła audit certyfikujący, który potwierdził po raz kolejny zgodność stosowanych w urzędzie procedur z systemem zarządzania jakością pierwszy raz według zasad nowej normy PN-EN 9001:2015. Certika Sp. z o. o. jest

iso-logo

Polityka Jakości404.96 KB

ac183

Urząd już czwarty rok pracuje w Systemie Zarządzania Jakością, certyfikowanym na zgodność z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001, który jest potwierdzany corocznie audytem zewnętrznym

To duży sukces. Po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy świadczyć usługi na wysokim poziomie, solidnie i rzetelnie – mówi starosta skarżyski Jerzy Żmijewski. Certyfikat jakości to najlepsza wizytówka dla urzędu, potwierdzająca wysoki poziom świadczonych tutaj usług. To nagroda za