Spis numerów telefonicznych

Rada Powiatu
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Bożena Bętkowska Przewodniczący Rady Powiatu przewodniczacy.rady@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 013 330 104
Jan Gajda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 41 39 53 014 330 104
Janusz Kołodziej Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 41 39 53 014 330 104
Zarząd Powiatu ZA
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jerzy Żmijewski Starosta starosta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 001 314 101
Artur Berus Wicestarosta wicestarosta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 002 315 101
Katarzyna Bilska Członek Zarządu Powiatu katarzyna.bilska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 004 317 202
Anna Leżańska Członek Zarządu Powiatu anna.lezanska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 003 316 202
Bogusława Krawczyńska Nieetatowy Członek Zarządu boguslawa.krawczynska@skarzysko.powiat.pl 535 432 535 330 104
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów RK
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Monika Czerwińska-Babiarz Powiatowy Rzecznik Konsumentów rzecznik.konsumentow@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 032 360 33
Małgorzata Rymarz Powiatowy Rzecznik Konsumentów rzecznik.konsumentow@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 032 360 33
Biuro Rady Powiatu BR
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Joanna Wężyk Kierownik br@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 014 331 104
Łukasz Krawiecki Inspektor br@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 049 332 104
Nina Zolbach Inspektor br@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 014 331 104
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością PJ
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Anna Dąbek Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością a.dabek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011 326 206
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ON
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Surmacz Przewodniczący Zespołu on@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 072 372 4
Beata Kędzierska Archiwista on@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 070 370 6
Marzena Midura-Łukomska Pracownik Socjalny on@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 071 371 5
Ewa Tusznio Pracownik Socjalny on@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 071 371 5
Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami KM
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jolanta Jagiełło Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami media@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 012 327 306
Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego AB
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jolanta Janowska Naczelnik naczelnik_ab@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 037 367 307
Agnieszka Górecka-Blumchoff Inspektor agnieszka.gorecka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 038 368 309
Krzysztof Kwiatkowski Specjalista krzysztof.kwiatkowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 043 366 313
Ewa Pandyra Inspektor ewa.pandyra@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 043 366 313
Katarzyna Pochwała Inspektor ab@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 039 369 308
Mirosław Pisarek Podinspektor ab@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 038 368 309
Wydział Edukacji EK
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jerzy Krawczyk Naczelnik naczelnik_ek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 028 353 404
Beata Błach Główny specjalista beata.blach@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 060 355 402
Izabela Kowalska Inspektor izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 061 356 402
Renata Pacek Inspektor renatapacek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 029 354 403
Irmina Stochmal-Buczek Inspektor irmina.stochmal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 061 356 402
Wydział Finansowy FN
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Bogusława Wilczyńska Skarbnik Powiatu skarbnik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 015 333 107/1
Referat Finansów i Planowania Budżetu
Urszula Wrona Kierownik finanse@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 016 334 107
Katarzyna Dąbrowska Inspektor katarzyna.dabrowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 017 335 103
Karina Działak Inspektor finanse@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 046 337 105
Elżbieta Hucińska Podinspektor finanse@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 045 336 106
Referat Księgowości i Budżetu
Renata Materek Kierownik finanse@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 099 399 107
Irena Durlik Inspektor finanse@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 018 338 4
Katarzyna Hartwich Inspektor finanse@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 045 336 106
Małgorzata Rogalska Inspektor finanse@skarzysko.powiat.pl 41-39-53-017 335 103
Hanka Susz Inspektor finanse@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 046 337 105
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GG
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Dariusz Chojnacki Naczelnik naczelnik_gg@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 026 350 125
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zuzanna Staszowska Kierownik zuzanna.staszowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 083 383 122
Dorota Bzinkowska Inspektor dorota.bzinkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 087 387 117
Małgorzata Kordasiewicz Inspektor malgorzata.kordasiewicz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 084 384 121
Mariusz Rozwadowski Inspektor mariusz.rozwadowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 087 387 117
Grzegorz Turek Inspektor grzegorz.turek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 086 386 119
Renata Dudzianiec Podinspektor renata.dudzianiec@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 089 389 115
Dominika Salamaga Podinspektor 41 39 53 088 388 116
Damian Soja Pomoc Administracyjna 41 39 53 088 388 116
Referat ds. Geodezji i Kartografii
Justyna Rokita Kierownik justyna.rokita@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 081 381 105
Maria Kopeć Inspektor maria.kopec@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 078 378 101
Grażyna Misztal Inspektor grazyna.misztal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 085 385 120
Małgorzata Pańszczyk-Osóbka Inspektor 41 39 53 080 380 103
Halina Podeszwiak Inspektor halina.podeszwiak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 048 352 102
Waldemar Misztal Podinspektor waldemar.misztal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 078 378 101
Monika Fiedorowicz Referent 41-39-53-082 382 110
Małgorzata Szafraniec Pomoc Administracyjna 41-39-53-080 380 103
Małgorzata Zając Referent 41 39 53 027 351 104
Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami
Zofia Pacek Kierownik zofia.pacek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 047 349 124
Anna Gruszczyńska Inspektor anna.gruszczynska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 092 392 127
Anna Makocka Inspektor anna.makocka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090 390 128
Justyna Wikło Inspektor justyna.wiklo@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 091 391 126
Karolina Kozik Podinspektor karolina.kozik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090 390 128
Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem IM
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Janusz Kuźdub Naczelnik janusz.kuzdub@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 075 375 206/1
Katarzyna Ciok Inspektor k.ciok@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011 326 206
Anna Dąbek Inspektor a.dabek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011 326 206
Barbara Dygas Starszy specjalista ds. zamówień publicznych barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 094 394 206
Zbigniew Mikosza Specjalista ds. inwestycji i remontów 41 39 53 030 324 204
Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu
Katarzyna Geller Kierownik katarzyna.geller@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 019 340 205
Dariusz Zalega Inspektor dariusz.zalega@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 020 341 204
Wydział Komunikacji i Transportu KT
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Dariusz Zarychta Naczelnik naczelnik_kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 022 345 9
Referat Pojazdów
Joanna Nasiołkowska Kierownik kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 079 379 6
Zbigniew Babiarz Inspektor kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 024 347 7,8
Jolanta Ciura Inspektor kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 024 347 7,8
Anna Węgłowska Inspektor kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 025 348 7,8
Andrzej Wisowaty Inspektor kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 025 348 7,8
Czesław Niewczas Pomoc Administracyjna kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 025 348 7,8
Referat Uprawnień do Kierowania i Transportu
Zbigniew Kochański Kierownik kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 096, 41 39 53 076 396, 376 302/303
Mariusz Lisowski Inspektor kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 023 346 305
Sylwia Żmijewska Inspektor kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 077 377 305
Agnieszka Kasprzyk-Zarychta Podinspektor kt@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 023 346 305
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa OS
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Ryszard Sowa Naczelnik os@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 035 364 109
Wiesław Mróz Geolog Powiatowy os@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036 365 107
Małgorzata Miller Inspektor os@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036 365 108
Anna Sobczak Inspektor os@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 093 393 106
Irena Witaszek-Kapusta Inspektor os@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036 365 108
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich OR
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Mariusz Bodo Naczelnik naczelnik_or@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 007 321 211
Anna Cisowska Inspektor or@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 042 344 210
Katarzyna Kutwin Inspektor or@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 042 344 210
Janusz Mik Inspektor or@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 041 343 212
Iwona Wiktorek Inspektor iwona.wiktorek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 098 398 212
Ewa Sitkowska Podinspektor or@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 098 398 212
Magdalena Wilk Podinspektor 41 39 53 040 342 1
Grzegorz Sławiński Kierowca 41 39 53 041 343 212
Piotr Żmijewski Pomoc Administracyjna 41 39 53 040 342 1
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki PR
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Monika Pogodzińska Naczelnik m.pogodzinska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 031 357 314
Beata Wojciechowska Inspektor beata.wojciechowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009 323 301
Łukasz Wisowaty Podinspektor lukasz.wisowaty@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009 323 301
Olga Łukomska Pomoc Administracyjna olga.lukomska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009 308
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZS
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Nosowicz Naczelnik zs@skarzysko.powiat.pl 4139 53 033 362 405
Kinga Sadza Inspektor kinga.sadza@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 052 312 406
Ilona Sadkowska Podinspektor ilona.sadkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 052 312 406
Izabela Azarowicz Pomoc Administracyjna izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 052 312 406
Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr OZ
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Łakomiec Sekretarz Powiatu sekretarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 005 319 209
Barbara Borowiec Główny specjalista kd@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 008 322 213
Anna Bugajska Inspektor oz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 006 320 209
Agnieszka Góralczyk Inspektor oz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 006 320 209
Karina Wiśniewska Inspektor kd@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 008 322 213,214
Izabela Kujawa Sekretarka 41 39 53 003 316 202/1
Ewelina Magdziarz Sekretarka oz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 000 311 101
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego OC
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Agnieszka Prusinowska Kierownik oc@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 056 328 310a
Ewelina Gluza Inspektor oc@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 051 358 310
Jacek Krzepkowski Inspektor oc@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 051 358 311
Zespół Informatyczny IN
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Mariusz Bartosik Główny specjalista mariusz.bartosik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050 313 408
Robert Krzysztofek Starszy Informatyk informatyka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050 313 408
Cezary Przeworski Starszy Informatyk cezary.przeworski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050 313 408
Ryszard Chała Administrator Bezpieczeństwa Informacji abi@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050 313 408
Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego AU
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Agnieszka Zbroszczyk Audytor Wewnętrzny agnieszka.zbroszczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 053 363 204
Zespół Radców Prawnych RP
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Karolina Oleksiak Radca Prawny zr@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 010 325 207
Zarząd Dróg Powiatowych ZDP
Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Marek Czyż Dyrektor zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 413
Roman Derra Kierownik zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 409
Beata Więcław Główna księgowa zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 410
Monika Parszewska Księgowa zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 410
Hanna Polak Księgowa zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 410
Ewa Kasprzyk Inspektor zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 411
Łukasz Pawłowski Inspektor zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 414
Izabela Pepaś Inspektor zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 409
Sylwia Duda Pracownik biurowy zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 413
Sebastian Kamiński Referent zdpskar@interia.pl 41 25 24 451 359 409