10 nowych ośrodków bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego

Od 1 kwietnia 2019 r. działa w kraju 10 ośrodków bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego. Informacje dotyczące działalności ośrodków dostępne są pod numerem telefonu 22 299 60 90 oraz na stronie internetowej www.dlakonsumenta.pl, gdzie zamieszczone są szczegóły dotyczące adresów i godzin otwarcia dziesięciu stałych regionalnych ośrodków konsumenckich. Konsument otrzyma w nich bezpłatną pomoc prawną oraz pomoc w sporządzeniu pism (w tym pism procesowych i wniosków ADR).

Projekt

Czy można odstąpić od umowy sprzedaży na odległość również przed otrzymaniem produktu?

Pani Jolanta zakupiła w sklepie internetowym nowe obuwie. Cierpliwie czekała na przesyłkę przez cały tydzień, a następnie przez kolejny. Sprzedawca wciąż zapewnia panią Jolantę, że to tylko przejściowe trudności i już wkrótce otrzyma swoją nową parę butów. Pani Jolanta zastanawia się czy musi czekać na przesyłkę czy może już teraz zrezygnować z zakupionego towaru?

W ustawie o prawach konsumenta została wyrażona zasada, iż konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem

Czy można reklamować towar kupiony jako używany tak samo jak nowy?

Czy możemy reklamować towar kupiony jako używany tak samo jak nowy? Czy mamy w takiej sytuacji dwa lata od dnia wydania rzeczy na złożenie reklamacji do sprzedawcy? 

Konsument może złożyć reklamację na podstawie rękojmi również wtedy, gdy towar, który zakupił od przedsiębiorcy był towarem używanym. W przypadku sprzedaży towarów używanych, sprzedawca co do zasady ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w okresie dwóch lat od wydania rzeczy konsumentowi.

W przypadku sprzedaży ruchomej

Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich - podsumowanie dwóch lat działania
  • Ponad 37 tys. wniosków o polubowne rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w latach 2017-2018 do podmiotów uprawnionych.
  • Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację lub koncyliację do Inspekcji Handlowej - ponad 17 tys. wniosków.
  • Największym zainteresowaniem cieszyła się branża finansowa. Do Rzecznika Finansowego, Sądu Polubownego przy KNF i Arbitra Bankowego trafiło łącznie ponad 14 tys. wniosków.

Wypowiedź Aleksandry Milewskiej z Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

W dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne z uwagi na wyjazd pracowników biura na szkolenie.