Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich - podsumowanie dwóch lat działania
  • Ponad 37 tys. wniosków o polubowne rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w latach 2017-2018 do podmiotów uprawnionych.
  • Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację lub koncyliację do Inspekcji Handlowej - ponad 17 tys. wniosków.
  • Największym zainteresowaniem cieszyła się branża finansowa. Do Rzecznika Finansowego, Sądu Polubownego przy KNF i Arbitra Bankowego trafiło łącznie ponad 14 tys. wniosków.

Wypowiedź Aleksandry Milewskiej z Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

W dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne z uwagi na wyjazd pracowników biura na szkolenie.

Sprzedaż na pokazach - kolejne decyzje
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące firm organizujących pokazy handlowe.
  • Vitaldream oraz R.A.M. Polska sprzedawały Aplikator Pola Magnetycznego.
  • Firmy wprowadzały konsumentów w błąd co do właściwości urządzenia.


Wypowiedź Marka Niechciała Prezesa UOKiK

Urząd wszczął postępowania przeciwko Vitaldream (obecnie w likwidacji) z Białych Błot oraz R.A.M. Polska z Opalenicy pod koniec 2018 roku. Przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż poza lokalem - organizując

Ubrania, ręczniki i stroje kąpielowe pod lupą Inspekcji Handlowej

Wypowiedź Anny Janiszewskiej z Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK - wyniki kontroli

  • Koszule czy swetry były z innych materiałów niż wynikało z etykiet, ręczniki nie trzymały wymiarów, a obrusy plamoodporne okazały się nieodporne na olej.
  • W 2017 i 2018 r. Inspekcja Handlowa sprawdziła ponad 5 tys. partii ubrań dla dzieci i dorosłych, ręczników, strojów kąpielowych, odzieży sportowej, obrusów.
  • Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do ponad 30 proc. produktów, najgorzej wypadły te zbadane w

W dniu 05 czerwca 2019 r. (środa) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczyne z uwagi na wyjazd pracowników biura na szkolenie.