Polski Prąd i Gaz - klauzule w umowach
 • Sprzedawca energii elektrycznej i gazu nie może karać konsumenta za rozwiązanie umowy przed terminem.
 • Niedopuszczalne jest też automatyczne przedłużanie umów znów na czas określony.
 • UOKiK wszczął postępowanie o uznanie za niedozwolone 47 klauzul stosowanych przez spółkę Polski Prąd i Gaz (PPiG).

Wypowiedź Marka Niechciała Prezesa UOKiK

Spółka Polski Prąd i Gaz (dawniej Polska Energetyka Pro) sprzedaje energię elektryczną i paliwo gazowe. UOKiK już raz nałożył na nią karę, m.in

Wyroki sądowe: ochrona konsumentów
 • Home Broker, Orange Polska, Allegro.
 • Wobec tych przedsiębiorców sąd podtrzymał decyzję UOKiK z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów

Home Broker – sygn. XVII AmA 72/15

Pierwszy wyrok dotyczy odwołania Home Broker od decyzji z października 2015 r. Sprawa dotyczy sprzedaży apartamentów w hotelu 4 Kolory we Władysławowie w latach 2011-2013. Urząd ustalił, że konsumenci zostali wprowadzeni w błąd przez Home Broker co do pewności zysków z inwestycji. Nie byli też informowani o

Wyroki sądowe: ochrona konsumentów
 • Idea Bank, ITI Neovision, Go Ride Serwis, Potenza di Lana.
 • To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów

Idea Bank – sygn. VII AGa 1602/18

Pierwszy wyrok dotyczy decyzji z października 2014 r. UOKiK stwierdził, że sposób, w jaki Idea Bank informował o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wprowadzał konsumentów w błąd. Spółka, zawierając umowy, nie

Podwójna jakość - nowe rozwiązania
 • Parlament Europejski zagłosował za rozwiązaniami w sprawie podwójnej jakości produktów.
 • Oznacza to lepszą ochronę konsumentów i rozsądne prawo dla polskich przedsiębiorców. 

Przepis dotyczący podwójnej jakości (dual quality) zostanie wdrożony na szczeblu krajowym w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która jest implementacją unijnej dyrektywy 2005/29/WE. Państwa członkowskie mają 2 lata na przygotowanie nowych przepisów. Od tej pory nieuzasadnione

Rewitalizator wody - decyzja UOKiK
 • Prezes UOKiK stwierdził, że firma Dannte naruszyła zbiorowe interesy konsumentów.
 • Przedsiębiorca sprzedawał rewitalizator wody, a zawierana umowa dotyczyła rozbudowy instalacji wodnej.
 • Umowa zawierała postanowienie o braku możliwości odstąpienia od niej po instalacji urządzenia.

Wypowiedź Marka Niechciała Prezesa UOKiK

Urząd wszczął postępowanie przeciwko firmie Dannte w październiku 2018 roku. Przedsiębiorca mailowo oraz telefonicznie przyjmował zamówienia na urządzenie do