Postępowanie wyjaśniające w sprawie wakacji kredytowych - usunięcie skutków przez dwa banki
  • Prezes UOKiK kontynuuje otwarte 9 kwietnia postępowanie wyjaśniające w zakresie udzielanych przez banki tzw. wakacji kredytowych, w których weryfikuje m.in. prawidłowość naliczania i informowania konsumentów o rzeczywistych kosztach skorzystania z odroczenia spłaty kredytu czy zasad rozpatrywania reklamacji.
  • Santander Bank Polska zadeklarował, że nie będzie uznawać aneksów jako potwierdzenia zadłużenia, zaś BNP Paribas zmodyfikował treść zawieranych porozumień – działania te uznajemy za korzystne dla kredytobiorców.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny od 9 kwietnia prowadzi postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza warunki na jakich banki oferują konsumentom tzw. wakacje kredytowe. Prezes Urzędu

GetBack wprowadzał w błąd nabywców obligacji - decyzja Prezesa UOKiK
  • „Bezpieczna inwestycja”, „stabilna sytuacja finansowa firmy”, „ekskluzywna oferta” – przedstawiciele spółki GetBack wprowadzali konsumentów w błąd.
  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał, że spółka dopuszczała się nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych.
  • Decyzja Prezesa Urzędu będzie pomocna przy dochodzeniu przez konsumentów roszczeń w sądach.

Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

GetBack (obecnie w restrukturyzacji) to spółka, która

Aneksy do wakacji kredytowych - stanowisko Prezesa UOKiK
  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał stanowisko dotyczące aneksów do tzw. wakacji kredytowych.
  • Zdaniem Prezesa UOKiK, niezasadne jest zawieranie postanowień dotyczących potwierdzenia salda zadłużenia w aneksach lub wnioskach o odroczenie spłaty rat kredytów.
  • Stanowisko jest dostępne na stronie finanse.uokik.gov.pl.

Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego - aneksy

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają skargi na zasady oferowania tzw. wakacji kredytowych. 15 kwietnia

Wakacje kredytowe - Prezes UOKiK sprawdza banki
  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdza zasady na jakich banki udzielają wakacji kredytowych.
  • Aneksy związane z „wakacjami kredytowymi” nie mogą stanowić w okresie epidemii wykorzystania trudnej sytuacji i położenia kredytobiorców.

Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego - aneksy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza zasady oferowania wakacji kredytowych przez banki. – Podstawą interwencji jest monitoring rynku oraz

Koronawirus pokrzyżował plany wyjazdowe wielu konsumentów. Odwołane loty, brak możliwości skorzystania z hotelu, to podstawowe problemy, z jakimi mierzą się klienci. Jakie prawa przysługują konsumentom w przypadku epidemii? Odpowiedzi udzieliło Europejskie Centrum Konsumenckie.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich, która na co dzień pomaga w pozasądowym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Wielkiej