W dniu 09 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów udzielali zainteresowanym mieszkańcom porad w zakresie ochrony praw konsumentów. O kolejnym terminie spotkania w Gminie Skarżysko Kościelne poinformujemy na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż w każdy czwartek pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów będą pełnić dyżury w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego. Spotkania odbywać się będą co czwartek w siedzibach danych Urzędów Gmin. W miesiącu kwietniu 2015r. dyżury odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

09.04.2015r. w godzinach: 9.00-14.00 Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym,

16.04.2015r. w godzinach: 9.00-14.00 Urząd Gminy w

Dzień 15 marca został ustanowiony Światowym Dniem Konsumenta, zwanym także Światowym Dniem Praw Konsumenta. W Polsce dzień ten jest obchodzony od roku 2000. 

Światowy Dzień Konsumenta po raz pierwszy zainicjowany został w 1983 r., aby upamiętnić ważne wystąpienie Prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy’ego. W 1962 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki John Kennedy przedstawił projekt ustawy o ochronie praw konsumenta. Sformułowane zostały wówczas 4 podstawowe prawa konsumentów: do

Od poniedziałku 02 marca 2015r. w Starostwie Powiatowym funkcjonuje Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Przyjęcia Konsumentów z Powiatu Skarżyskiego odbywają się w dniach i godzinach:

poniedziałek: 8.00-18.00

wtorek: 7.30-15.30

środa: 7.30-15.30

czwartek: 7.30-15.30

piątek: 7.30-15.30

Obsługą Konsumentów zajmują się:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Monika Czerwińska-Babiarz

Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów Małgorzata Rymarz

W dniu 17 lutego 2015r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów, na zaproszenie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy Skarżysko-Kamienna Pana Stanisława Reguła, wzięła udział w spotkaniu z diabetykami. Spotkanie to miało na celu zaznajomienie osób należących do Stowarzyszenia z nowymi (ustawa o prawach konsumenta weszła w życie 25.12.2014r.) uregulowaniami prawnymi dotyczącymi rozpatrywania reklamacji oraz odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.