Kontrola bezpieczeństwa mebli - komody szufladowe

  • Inspekcja Handlowa w 2020 roku skontrolowała 58 partii wolnostojących komód szufladowych pod kątem bezpieczeństwa.
  • Miała zastrzeżenia do 17 z nich.
  • Żaden z produktów nie został zakwestionowany z uwagi na nieprawidłowości w konstrukcji.

Pobierz raport – sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów