Piotr Kopczyński Twoje Finanse - dwie decyzje

  • Zatajanie obowiązku zapłaty wynagrodzenia czy proponowanie pożyczek, których wysokość przewyższa możliwości konsumentów – to przykłady działań firmy Piotr Kopczyński Twoje Finanse.
  • Prezes UOKiK wydał dwie decyzje kwestionujące praktyki pośrednika finansowego i postanowienia w zawieranych umowach.
  • Klientami tej firmy byli mieszkańcy Dolnego Śląska.

Wypowiedź prezesa UOKiK Marka Niechciała

W maju 2018 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegał przed pośrednikiem finansowym Piotr Kopczyński Twoje Finanse. Działał on na Dolnym Śląsku w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Oleśnicy i Oławie. Narażał klientów na duże straty finansowe, zatajając np. to, że pobierał wynagrodzenie za pośrednictwo. UOKiK otrzymywał skargi konsumentów, które dały podstawę do wszczęcia dwóch postępowań – w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz uznania klauzul za niedozwolone. – Po analizie dowodów uznaliśmy, że ten pośrednik finansowy działał umyślnie i kierował się zyskiem. Im wyższa pożyczka, tym więcej zarabiał na opłatach, dlatego mogło mu zależeć na tym, aby kredytobiorca pożyczył więcej niż mógł spłacić. Kredytodawcy, z którymi współpracował, gdy dowiadywali się o takiej praktyce – zrywali współpracę – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.  

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Piotr Kopczyński Twoje Finanse swoje usługi reklamował hasłami: „Bank odmówił Ci kredytu? Przyjdź do nas”, „Niskie raty, najtańsze oferty bez BIK”, „Bez ograniczeń wieku, Bez ukrytych opłat, Bez poręczycieli”, „Przyspieszona procedura”. Takie hasła wprowadzały w błąd, ponieważ sugerowały, że każda osoba - nawet z negatywną historią kredytową - otrzyma pożyczkę, a pośrednik nie bada ryzyka kredytowego.

Urząd stwierdził również, że Piotr Kopczyński Twoje Finanse proponował konsumentom pożyczki, które nie odpowiadały ich potrzebom i przekraczały możliwości spłaty. Np. jedna z konsumentek poinformowała UOKiK, że wnioskowała o 1,5 tys. zł, a umowa opiewała na prawie 16 tys. zł. Wiele osób było zaskoczonych dużo wyższymi kwotami, których nie byli w stanie spłacić. Pracownicy pośrednika nakazywali konsumentom wpłacać pieniądze z przyznanego kredytu na wskazane konto i albo nie wyjaśniali dlaczego trzeba to zrobić, albo sugerowali, że to pomniejszy zadłużenie. Tym samym wprowadzali w błąd.

UOKiK zakwestionował również obowiązek podpisania przez konsumenta oświadczenia o uznaniu długu. Zdaniem urzędu, było to niepotrzebne i niezgodne z prawem. Mogło zniechęcić wiele osób do dochodzenia swoich praw.

Pracownicy firmy Piotr Kopczyński Twoje Finanse wystawiali też weksle bez obowiązkowej klauzuli „nie na zlecenie”. - Weksel umożliwia wydanie nakazu zapłaty bez rozprawy sądowej. Jednak musi mieć obowiązkowy napis „nie na zlecenie”, który chroni konsumenta przed tzw. indosowaniem, czyli przeniesieniem uprawnień z takiego weksla na inną osobę. Jest to nie tylko obwiązek kredytodawcy, ale zgodnie z dobrym obyczajem – także pośrednika finansowego. Takiego napisu zabrakło na wekslach firmy Piotr Kopczyński Twoje Finanse – mówi Marek Niechciał.

Wątpliwości wzbudziły również postanowienia, na podstawie których m.in. konsument miał zapłacić wynagrodzenie. Jednak nie określały jego wysokości i zasad ustalania.

Piotr Kopczyński Twoje Finanse zawiesił działalność. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i stosowanie klauzul niedozwolonych prezes UOKiK nałożył karę ponad 95 tys. zł (95 177 zł). Klienci tego pośrednika finansowego otrzymają listy, w których dowiedzą się, jakie klauzule zostały uznane za niedozwolone. Ponadto odda konsumentom weksle i opublikuje w dzienniku regionalnym informację o decyzji UOKiK. Przedsiębiorca odwołał się do sądu.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów