W dniu 05 czerwca 2019 r. (środa) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczyne z uwagi na wyjazd pracowników biura na szkolenie.