W dniu 22 maja 2018 r. rzecznicy konsumentów Małgorzata Rymarz i Monika Czerwińska-Babiarz wzięły udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Spotkanie miało na celu omówienie współpracy pomiędzy rzecznikami konsumentów, a Policją oraz wymianę doświadczeń. Dyskusja dotyczyła głównie postępowania w przypadku zawarcia niekorzystnych umów pomiędzy konsumentami, a firmamai energetycznymi czy telekomunikacyjnymi. Omówione zostały również prawa i obowiązki zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców (sprzedawców towarów i usług).

Rzecznicy przekazali funkcjonariuszom Policji szereg materiałów z zakresu prawa konsumenckiego.