Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż pracownicy biura będą pełnić w godzinach: 9.00 – 14.00 kolejne dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul.  Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów w następujących dniach:

30 marca 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

11 maja 2017 r.

25 maja 2017 r.

08 czerwca 2017 r.

22 czerwca 2017 r.