KONSUMENCIE, ZMIENIŁY SIĘ TWOJE PRAWA – pod takim hasłem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi nową kampanię informacyjną.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Strona ta powstała w celu przybliżenia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom nowych przepisów z zakresu prawa konsumenckiego, jak również przypomnienia przepisów obowiązujących do dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Z informacji zamieszczonych na ww. stronie internetowej możemy dowiedzieć się m.in. jakie są różnice miedzy rękojmią a gwarancją, co to jest wada towaru oraz kiedy przysługuje nam prawo zwrotu towaru. Możemy też skorzystać ze wzorów formularzy przydatnych przy składaniu reklamacji bądź odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość oraz pobrać ciekawe publikacje (np. Vademecum konsumenta lub Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców).

prawakonsumenta baner 620x330 1jpg

 

PRZYPOMNIJMY! W dniu 25 grudnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy prawne z zakresu prawa konsumenckiego.
Do zakupionych towarów konsumpcyjnych oraz umów zawartych przez konsumenta z przedsiębiorcą przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosujemy odpowiednio przepisy:
- Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.), jak również
- Ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
Natomiast do zakupionych towarów konsumpcyjnych oraz umów zawartych przez konsumenta z przedsiębiorcą od dnia 25 grudnia 2014 r. stosujemy odpowiednio przepisy:
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz
- Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 

PAMIĘTAJMY! Zawarcie umowy na odległość (np. przez internet, telefon) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę) wiąże się z określonymi uprawnieniami. Jednym z podstawowych jest prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru (np. zakupy w sklepie internetowym), czy od czasu zawarcia umowy (e-usługi). Do dnia 25 grudnia 2014 r. od takiej umowy można było odstąpić w terminie 10 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym, najlepiej ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. Na zwrot towaru mamy również 14 dni. Takie uprawnienia będą jednak przysługiwały wyłącznie konsumentowi i tylko wtedy, gdy drugą stroną transakcji jest przedsiębiorca.

 

• Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

skarzyski-powiat-z-widokiem