Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż w każdy czwartek pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów będą pełnić dyżury w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego. Spotkania odbywać się będą co czwartek w siedzibach danych Urzędów Gmin. W miesiącu kwietniu 2015r. dyżury odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

09.04.2015r. w godzinach: 9.00-14.00 Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym,

16.04.2015r. w godzinach: 9.00-14.00 Urząd Gminy w Bliżynie,

23.04.2015r. w godzinach: 9.00-14.00 Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie,

30.04.2015r. w godzinach: 9.00-14.00 Urząd Gminy w Łącznej.

Dyżury prowadzić będą:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Monika Czerwińska-Babiarz

Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Małgorzata Rymarz