pdf

Sprawozdanie
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Skarżysku – Kamiennej
z działalności w 2009 roku

 

I. Część wstępna – przepisy regulujące zakres działań Powiatowego Rzecznika  Konsumentów

 

            Obecnie kwestie dotyczące ochrony konsumentów, w tym również działalności rzecznika konsumentów, uregulowane są w naszym ustawodawstwie w szeregu aktach prawnych. I tak ochrona konsumentów uregulowana jest w szczególności w :

  1. Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
    (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.);
  2. Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Rzecznik konsumentów działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369). Do zadań rzecznika konsumentów należy:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony praw i interesów konsumentów,
-