Jesteś kreatywny, masz pomysł - zaprojektuj logo Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego i weź udział w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego i Prezydium Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Najlepszy wzór zostanie wybrany przez komisję konkursową, a autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową. Logo musi uwzględniać cele i zadania realizowane przez Radę Seniorów, opisane w jego statucie oraz zawierać odwołanie do powiatu skarżyskiego.

Udział w konkursie może wziąć każdy

 

STATUT RADY SENIORÓW POWIATU SKARŻYSKIEGO

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

  • § 1.
  1. Statut Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego, zwany dalej Statutem, określa zasady działania
    i tryb wyboru członków Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego.
  2. Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego zwana dalej Radą jest podmiotem społecznym
    o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy
    i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z Radą i

W poniedziałek, 25 marca w sali herbowej starostwa powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego z udziałem poseł Marzeny Okły-Drewnowicz, wicestarosty Anny Leżańskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego, zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Haliny Indyki pracownika PCPR Sybilli Majcher oraz pracowników Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej starostwa Moniki PogodzińskiejIlony Sadkowskiej. Podczas

DSC 62881 copy

W miniony czwartek, 21 marca w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się prezentacja projektów ustaw przygotowanych przez zespół programowy "Polska Seniora". W prezentacji, z udziałem ponad 400 seniorów z całej Polski, uczestniczyli także przedstawiciele samorządu naszego powiatu - wicestarosta Anna Leżańska, pracownik zespołu ds. polityki społecznej i senioralnej starostwa powiatowego Monika Pogodzińska oraz członkowie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Podczas konferencji, w której

W czwartek 7 marca w sali konferencyjnej starostwa, z udziałem starosty Artura Berusa oraz wicestarosty Anny Leżańskiej, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Podczas pierwszego spotkania przedstawiono członków rady, wybrano prezydium oraz rozmawiano o oczekiwaniach środowisk senioralnych i o planach na najbliższą przyszłość. Przewodniczącym rady został Ryszard Walczyk, wiceprzewodniczącym Czesław Kusztal, a sekretarzem Anna Jóźwik.

Starosta Artur