Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Skarżyskiego

 1. Stanisław Czubak - Przewodniczący Komisji
 2. Renata Bilska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Anna Leżańska - Sekretarz Komisji
 4. Janusz Kuźdub
 5. Jerzy Żmijewski

Komisja Budżetowo - Finansowa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu Skarżyskiego

 1. Krzysztof Ligowski - Przewodniczący Komisji
 2. Jerzy Żmijewski - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Danuta Banaczek
 4. Artur Berus
 5. Bożena Bętkowska
 6. Jacek Jeżyk
 7. Michał Jędrys
 8. Bogusława Krawczyńska
 9. Leszek Lepiarz
 10. Maria Wroniewska

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

 1. Jan Gajda - Przewodniczący Komisji
 2. Bożena Bętkowska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Małgorzata Kwiatkowska
 4. Zenon Nowakowski
 5. Janusz Ordyński
 6. Karolina Wąsowska

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Skarżyskiego

 1. Maria Wroniewska - Przewodnicząca Komisji
 2. Renata Bilska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Katarzyna Bilska
 4. Janusz Kuźdub
 5. Małgorzata Kwiatkowska
 6. Zenon Nowakowski
 7. Janusz Ordyński
 8. Karolina Wąsowska

Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Skarżyskiego

 1. Anna Leżańska - Przewodnicząca Komisji
 2. Bogusława Krawczyńska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Danuta Banaczek
 4. Artur Berus
 5. Stanisław Czubak
 6. Jan Gajda
 7. Michał Jędrys
 8. Leszek Lepiarz
 9. Krzysztof Ligowski