11100429-dsc_3542.jpg_przewodniczacy_rp_mini.jpgPrzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Eugeniusz Cichoń informuje, iż 5 października 2011 roku o godz. 9.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się XII w Kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje m.in.
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2011-2025,
2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,

4. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Sesja zostaje zwołana zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu.