Album fotograficzny „Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego” wydany został na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. W albumie zaprezentowane zostało 10. Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zespołów Pieśni i Tańca oraz 30. potraw regionalnych z przepisami. Publikacja sfinansowana została ze środków promocyjnych budżetu powiatu skarżyskiego. Album przygotowany został przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego i stanowi formę wizytówki dziedzictwa

Od przeszło 15 lat Powiat Skarżyski wspiera finansowo i wydaje serię publikacji przyrodniczych „Piękne, rzadkie i chronione”. Poniżej prezentujemy komplet publikacji, w których tworzenie i wydanie zaangażowany był Powiat Skarżyski.

2003 r. – „LAS–racjonalna gospodarka i ochrona”

Publikacja przybliża problematykę leśną, odnosząc się do połączenia funkcji gospodarczych i ochronnych, jakie lasy pełnią na terenie powiatu. W wydaniu zaprezentowano stanowiska leśników oraz osób zainteresowanych

oczami

Album fotograficzny „Powiat Skarżyski oczami mieszkańców” to najnowsza publikacja wydana przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Autorami zdjęć, które znalazły się w albumie są: Andrzej Adamczyk, Krzysztof Białek, Mariusz Bartosik, Zbigniew Biber, Krystian Dróżdż, Mirosław Dzięciołowski, Albert Gula, Jolanta Jagiełło, Andrzej Janiszewski, Anna Kawalec, Przemysław Kosiński, Piotr Krupa, Jarosław Sokołowski, Andrzej Staśkowiak, Ireneusz Stefański, Krzysztof Szczygieł, Monika Szymkiewicz

skarzyski eko

Album fotograficzny „Skarżyski – Powiat z EKOwidokami”” jest pokłosiem konkursu o tej samej nazwie ogłoszonego przez samorząd powiatu skarżyskiego. Publikacja prezentuje potencjał przyrodniczy powiatu skarżyskiego w kontekście ekologicznym z elementami ochrony środowiska. Zdjęcia obrazują przyrodę różnorodną, zarówno tą objętą ochroną prawną występującą w rezerwatach Świnia Góra, Dalejów oraz ciekawe pomniki przyrody jak

mala ojczyzna

„Mała Ojczyzna powiat skarżyski" to książka wydana przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Publikacja oparta jest na materiałach źródłowych i składa się z 8 obszarów tematycznych:

  1. Geologiczna historia powiatu skarżyskiego - autor Wiesław Mróz
  2. Przyroda powiatu skarżyskiego - autorzy Ryszard Sowa, Andrzej Staśkowiak
  3. Obszar powiatu skarżyskiego

Podkategorie