naglowek-rgb

 

Powiat Skarżyski realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W ramach projektu 50 gospodarstw domowych otrzymało zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu. O udział w projekcie mogły ubiegać się osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym oraz rodziny zastępcze. W wyniku rekrutacji 50 gospodarstw domowych otrzymało zestaw komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Ponadto po dwie osoby z gospodarstwa domowego zostały przeszkolone z podstaw obsługi komputera. 

W ramach projektu sześć jednostek podległych Powiatowi tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej, Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej i Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" otrzymały laptopy wraz z dostępem do Internetu. W powyższych jednostkach z dostępu do Internetu mogą skorzystać wszystkie osoby wykluczone cyfrowo. Projekt będzie realizowany do końca września 2015 roku.

Uczestnicy uzyskali dostęp do Internetu przez okres realizacji projektu i okres trwałości, który wynosi 5 lat.