To już pewne. Największa powiatowa inwestycja dotycząca przebudowy układu komunikacyjnego w Skarżysku-Kamiennej ruszy już w lutym 2021 r.. A to za sprawą podpisanej we wtorek, 29 grudnia umowy na unijne dofinansowanie partnerskiego projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej". W podpisaniu umowy pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a władzami Gminy Skarżysko-Kamienna obecni byli partnerzy projektu - przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus, członek zarządu odpowiedzialny za infrastrukturę drogową Tadeusz Bałchanowski oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż.

Powiat skarżyski realizujący projekt pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" w partnerstwie z gminą Skarżysko-Kamienna koncentruje się na realizacji zadań drogowych – informuje starosta Artur Berus. W tym roku za kwotę 614 tys. zł została opracowana dokumentacja projektowa inwestycji. Wydane zostało także pozwolenie na budowę wiaduktu łączącego osiedle Dolna Kamienna z północną częścią miasta. Powiat już przeprowadził przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy wiaduktu, a podpisanie umowy przez gminę Skarżysko-Kamienna, jako lidera projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu w kwocie ponad 36,7 mln zł umożliwia powiatowi podpisanie umowy z wykonawcą.

Umowa z wykonawca wyłonionym w przetargu zostanie podpisana w pierwszych dniach nowego roku. Najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej złożyła firma Trakcja z Warszawy, która już w lutym chce wejść na teren budowy – poinformował podczas podpisania umowy na unijne dofinansowanie starosta Artur Berus. Starosta podkreślił, że jest to inwestycja ważna dla mieszkańców jak i znacząca dla rozwoju miasta dlatego też dziękuje za przyznane wsparcie władzom województwa świętokrzyskiego. Szczególne podziękowania skierował do marszałka Andrzeja Bętkowskiego, sekretarza Mariusza Bodo oraz dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacka Sułka, którzy zadeklarowali, że w przyszłym roku jest szansa, aby projekt zyskał dodatkowe wsparcie finansowe, o które zabiega powiat.    

Zadowolenia z przyznanego dofinansowania, które umożliwi realizację tego istotnego projektu nie krył także marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

- Cieszę się, że w moim rodzinnym mieście Skarżysku coś się dzieje, że połączenie dwóch dzielnic naszego miasta przeciętych linią kolejową będzie wreszcie zrealizowane. Udrożni to komunikację, zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, skróci czas podróży – powiedział marszałek Bętkowski. Zaznaczył także, że ramach realizacji projektu przybędzie nowy tabor autobusowy, zostanie poprawiona infrastruktura drogowa wraz z parkingami, ścieżkami rowerowymi, pasami autobusowymi, a także zwiększy się udział niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze gminy.

Przy podpisaniu umowy na dofinansowanie unijne partnerskiego projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" obecni byli przedstawiciele samorządu województwa świętokrzyskiego - marszałek Andrzej Bętkowski, członek zarządu Marek Jońca, sekretarz Mariusz Bodo, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek, przedstawiciele powiatu skarżyskiego starosta Artur Berus, członek zarządu odpowiedzialny za infrastrukturę drogową Tadeusz Bałchanowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż oraz przedstawiciele gminy Skarżysko-Kamienna - prezydent miasta Konrad Krönig, zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński i skarbnik Ewa Pawełczyk.

Partnerski projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”. Całkowita wartość projektu wynosi 47 mln zł, wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 36 mln 706 tys. zł.      

starosta Artur Berusczłonek zarządu Tadeusz Bałchanowskidyrektor ZDP Marek Czyżuczestnicy spotkaniapodpisanie umowy władze województwa i gminy Skarżyskowspólna fotografia partnerów projektu starosta dziękuje marszałkowi województwa za dofinansowanie projektuwspólna fotografia uczestników spotkania