Powiat skarżyski ma już opracowaną dokumentację i wydane w dniu 16 marca br. pozwolenie na budowę wiaduktu łączącego os. Dolna Kamienna z północną częścią miasta, Jak zaznacza starosta Artur Berus wiadukt ten jest integralną częścią inwestycji, jaką Samorząd Powiatu Skarżyskiego planuje wykonać w partnerstwie z gminą Skarżysko-Kamienna w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

- Cieszę się, że po prawie rocznej pracy służb powiatowych, polegającej na szeregu uzgodnień z władzami kolei, sieci wodociągowych, gazowniczych, kanalizacyjnych, uzgodnień środowiskowych oraz przygotowaniu wielu merytorycznych dokumentów dziś mamy przygotowaną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę, które zostało wydane 16 marca br.. To oznacza, że, jako powiat jesteśmy gotowi w każdej chwili rozpocząć wszelkie zadania związane z rozpoczęciem inwestycji – mówi starosta Artur Berus dodając, że lider projektu czyli gmina do końca kwietnia br. złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z RPO WŚ na lata 2014-2020.    

W skład dokumentacji projektowej, którą posiada powiat wchodzą następujące branże:

  • Rozbudowa układu komunikacyjnego część drogowa
  • Kanalizacja deszczowa,
  • Oświetlenie wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych,
  • Budowa kanału technologicznego wraz z przebudową sieci gazowych.
  • Przebudowa kanału sanitarnego i sieci wodociągowej
  • Przebudowa sieci ciepłowniczej
  • Rozbiórka istniejącego kanału ciepłowniczego wraz z budową komory ciepłowniczej.

Wartość projektu budowlanego wyniosła 614 tys. zł. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki z siedzibą w Kielcach.

W ramach wykonanej dokumentacji zostaną zrealizowane:

  • Budowa wiaduktu nad torami PKP o długości 95 m.
  • przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Niepodległości - rondo turbinowe
  • Przebudowa al. Piłsudskiego na odcinku ok. 700 m.
  • Przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Tysiąclecia
  • Włączenie ul. Towarowej w al. Piłsudskiego. 

Zadanie realizowane jest przez Powiat Skarżyski w partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna. Kolejnym etapem realizacji będzie złożenie przez Gminę, jako lidera projektu wniosku o dofinansowanie w ramach II etapu ich rozpatrywania w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Jak wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż w przypadku pozytywnej oceny zostanie zawarta stosowna umowa z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, a następnie rozpocznie się procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia.

Oczekiwana wartość unijnego dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 15% wartości zadania sfinansują samorządy powiatowy i gminny po 50%. Oba samorządy pokryją także wszystkie koszty niekwalifikowane.        

IMG 20200323 142534 

IMG 20200323 142617

IMG 20200323 142823