wizyta na terenie budowy wiaduktu

Trwa rozbudowa układu komunikacyjnego połączona z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej. Wykonawca - firma Trakcja rozpoczęła kolejne prace związane z przygotowaniem fundamentów sieci trakcyjnej. W czwartek, 1 lipca zaawansowanie prac na budowie sprawdzali, podczas gospodarskiej wizyty, starosta Artur Berus i dyrektor ZDP Marek Czyż. Jak zauważył starosta Artur Berus nie jest to jedyna inwestycja drogowa jaką powiat skarżyski będzie realizować w tym roku.   

Prace przy inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej trwają nieprzerwanie. Obecnie prowadzone są roboty na ternach kolejowych. W czwartek, 1 lipca na teren budowy wjechała

Rusza kolejny etap realizacji inwestycji związanej z rozbudową układu komunikacyjnego miasta Skarżyska-Kamiennej. W poniedziałek, 7 czerwca Sekcja Eksploatacji PKP w Skarżysku-Kamiennej, po uzgodnieniu regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego, przekazała wykonawcy - firmie Trakcja S.A. Warszawa plac budowy pod realizację zadania „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami kolejowymi”. Przekazany plac obejmuje odcinek linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków przebiegający przez

Rozpoczynają się prace przy rozbudowie układu komunikacyjnego miasta Skarżyska-Kamiennej. W związku z tym od najbliższej soboty tj. 10 kwietnia wiadukt nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej będzie zamknięty dla ruchu. Do czasu zakończenia prac budowlanych kierowcy będą mogli przemieszczać się zgodnie z tymczasową organizacją ruchu. Władze powiatu oraz Wykonawca proszą mieszkańców o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o cierpliwość. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na blisko 35

posiedzenie rady budowy

We wtorek, 16 marca w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przy udziale m.in. członka zarządu powiatu Tadeusza Bałchanowskiego, dyrektora ZDP Marka Czyża oraz przedstawicieli Firmy „Trakcja” S.A. odbyło się kolejne cotygodniowe posiedzenie Rady Budowy przy inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej”.

W trakcie spotkania zostały poruszone sprawy związane z bieżącymi pracami prowadzonymi przy realizacji inwestycji

powitanie uczestników spotkania przez starostę

W poniedziałek, 22 lutego Powiat Skarżyski jako inwestor protokolarnie przekazał plac budowy firmie Trakcja S.A., która będzie wykonywać inwestycję pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej”. Oznacza to, że firma już może wejść na teren inwestycji i rozpocząć prace związane z jej realizacją. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Skarżyski w partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna kosztować będzie blisko 35 mln złotych.