Nagłówek NOWY RPOWS

W grudniu 2014 roku został zakończony projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany był w partnerstwie z Obwodem Lecznictwa

Nagłówek NOWY RPOWS

W czerwcu 2013 roku został zakończony projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W wyniku realizacji inwestycji  współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa