nagłówek RPOWS

Tytuł projektu:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie:
Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Jednostka realizująca projekt:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej, w tym:

  • ocieplenia przegród budowlanych,
  • modernizacje instalacji c. o.,
  • wymianę stolarki.

Prace termomodernizacyjne maja na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie zanieczyszczeń emisji do atmosfery.

Dnia 09.09.2010 r. została podpisana pre-umowa na kwotę dofinansowania równą 4 940 265,00 zł. Przewidywany termin podpisania umowy to luty 2011 r.

Montaż finansowy:
Całkowita wartość projektu: 9 880 530,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR: 4 940 265,00 zł

 

10111507-img_1253_480.jpg

10111510-img_1264_480.jpg

10111512-img_1273_480.jpg

stopka RPOWS