nagłówek 2014 2020

 

Powiat Skarżyski realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej na