W ramach programu „Poznaj Polskę” Powiat Skarżyski pozyskał środki w wysokości 25 519,20 zł na organizację wycieczek edukacyjnych.

„Poznaj Polskę” to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Polskiego Ładu,  którego celem jest uatrakcyjnienie przebiegu kształcenia dzieci i młodzieży poprzez zwiedzanie i odkrywanie naszego kraju.

W bieżącej edycji projektu z otrzymanego przez powiat dofinansowania będą mogły skorzystać dwie aplikujące do niego szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego oraz Technikum Nr 2  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika. Obie szkoły we wnioskach deklarowały chęć wyjazdu
na trzydniowe wycieczki.

 „Pomimo tego, że wartość projektu nie jest bardzo duża