Powiat skarżyski zakończył realizację dwóch projektów partnerskich, których beneficjentem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z gminami i powiatami woj. świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST".

W dniach 10 i 11 grudnia 2015r. w Jędrzejowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego odbyła się

OP3B6108

Trwają szkolenia dla pracowników starostwa powiatowego oraz urzędów gmin z terenu powiatu skarżyskiego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów, w związku z realizacją projektu: „e- świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Od 28 maja do 17 czerwca ponad 300 osób – pracowników urzędów zostanie przeszkolonych przez przedstawicieli konsorcjum firm: ZETO w Olsztynie  Sp. z  o. o oraz  Unizeto Technologies S.A. w Szczecinie.  
Po modernizacji i rozbudowie

projekt e-świętokrzyskie

Projekt „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie ze 106 Partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z