Uproszczony wzór sprawozdania dla trybu pozakonkursowego (małe granty):

plik do pobrania sprawozdanie.docx33.74 KB