Uproszczony wzór wniosku dla trybu pozakonkursowego (małe granty) :

plik do pobrania docwniosek.doc88 KB