Wzór zaktualizowanego harmonogramu oraz zaktualizowanej przewidywanej kalkulacji kosztów zadania publicznego.

Do pobrania: Zaktualizowany_harmonogram_i_kosztorys.docx