W związku z upływem I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, informuję, iż organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu skarżyskiego mogą zgłaszać swoich kandydatów na członków Rady. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady i jednego upoważnionego delegata, który będzie w jej imieniu głosował na poszczególnych kandydatów (formularze zgłoszeniowe dostępne poniżej). Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady upływa 14 lutego 2014 roku.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu z trzecim sektorem, składającym się z jedenastu członków, w tym dwóch przedstawicieli Rady Powiatu, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego i siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu skarżyskiego.

Dokumenty do pobrania;

- karta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
- upoważnienie dla delegata

Zalacznik1.doc34.5 KB
Zalacznik2.doc10.5 KB