Powiat Skarżyski tworzą:

 • dwie gminy miejskie: Skarżysko-Kamienna i Suchedniów
 • trzy gminy wiejskie: Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne

POWIAT - powierzchnia ( km2) 395, ludność - 78 072 (stan na 31 grudnia 2013 wg. GUS)

Drogi

Powiat posiada ponad 192 km. dróg powiatowych oraz 21 mostów i wiaduktów

Powiat Skarżyski graniczy z powiatami

 • starachowickim
 • koneckim
 • kieleckim
 • powiatem szydłowieckim w woj. mazowieckim

Odległości z Skarżyska-Kamiennej do

 • Warszawy - 142 km
 • Łodzi - 150 km
 • Krakowa - 151 km
 • Lublina - 150 km
 • Kielc - 35,7 km
 • Radomia - 35 km

Podmioty gospodarcze

POWIAT - 7720

Skarżysko-Kamienna - 5785
Suchedniów - 896
Bliżyn - 496
Łączna - 244
Skarżysko Kościelne - 299

Biblioteki

POWIAT - 12

Skarżysko-Kamienna - 5
Suchedniów - 3
Bliżyn - 2
Łączna - 1
Skarżysko Kościelne - 1

Domy Kultury

POWIAT - 4

Skarżysko-Kamienna - 1
Suchedniów - 2
Bliżyn - 1
Łączna - 0
Skarżysko Kościelne - 0

Bezrobocie

Stopa bezrobocia – 26,1% (stan na 31.01.2015 r. wg Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej)

Lasy

Powierzchnia lasów - 21526 ha,
w tym:
lasy państwowe – 21037 ha,
lasy prywatne - 3179 ha,
parki narodowe - 521 ha

Lasy państwowe należą do nadleśnictw: Skarżysko, Suchedniów, Zagnańsk i Stąporków.

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i fundacje

łącznie 129 zarejestrowanych