logo-dpp-intro

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 61/124/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r".

Prowadzenie:
1) punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, 26-110 Skarżysko -Kamienna, ul. Legionów 119,
2) punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w budynku I Liceum

Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwałą nr 3/10/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r. - dokonał  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia

Do 5 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na  realizację zadania publicznego pod nazwą Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.” Na mocy uchwały Zarządu  Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada  2018r. został ogłoszony otwarty  konkurs ofert w zakresie prowadzenia

logo-dpp.jpg

Szanowni Państwo,

Miło nam  poinformować, że w ramach prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie ze złożoną ofertą, w ramach działalności informacyjnej  i edukacyjnej Stowarzyszenie „ Bezpieczny Dom”  udzielające porad prawnych w Suchedniowie utworzyło infolinię informacji prawnej. Zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 518 224 763.

Infolinia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

W ramach działania infolinii użytkownik

logo-dpp


Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2018 r. realizuje zadanie publiczne w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skarżyskiego.
Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030.)
Zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie zlokalizowanym w siedzibie

Darmowa Pomoc Prawna Logo

Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr  58/107 z dnia 13 grudnia 2017r. dokonał  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2018 r.

Wykaz ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego wraz z oceną punktową rekomendowanych przez Komisję Konkursową powołaną Uchwałą Nr 57/103/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

logo-dpp.jpg


Do  6 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2018r. Na mocy uchwały Zarządu  Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 listopada  2017r. został ogłoszony otwarty  konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO.doc278 KB

pomoc-prawna

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku” dokonano wyboru realizatora zadania – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach, ul. Maja 57. Wysokość przyznanej dotacji 60 725,88 zł

pomoc-prawna.png


Do 3 listopada można składać oferty w otwartym konkursie ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017r. Na mocy uchwały Zarządu  Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 października 2016r. został ogłoszony otwarty  konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.