Informacja dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2022 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie „Prowadzenie punktów przeznaczonych...
Ogłoszenie konkursu na „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2022 r.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie skarżyskim w 2021 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku
Zmiana lokalizacji punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - KOMUNIKAT
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - video jak i gdzie skorzystać?
Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacje dla mieszkańców powiatu skarżyskiego na odległość do odwołania
Nieodpłatna pomoc prawa na odległość do odwołania
Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie skarżyskim
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie skarżyskim
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w powiecie skarżyskim
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku