Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej 24 kwiecień 2017
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej 24 kwiecień 2017
Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej 24 kwiecień 2017
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018 20 kwiecień 2017
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 20 kwiecień 2017
Dni otwarte 20 kwiecień 2017
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w 2017 roku 13 luty 2017
Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023 06 grudzień 2016
Indywidualne diagnozy szkół prowadzacych kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej 28 listopad 2016
Konsultacje społeczne projektu "Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023" 16 listopad 2016
Diagnoza szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod kątem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowe 07 wrzesień 2016
I Liceum Ogólnokształcące 22 czerwiec 2016
II Liceum Ogólnokształcące 22 czerwiec 2016
Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych 22 czerwiec 2016
Zespół Szkół Technicznych 22 czerwiec 2016
Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych 22 czerwiec 2016
Zespół Szkół Ekonomicznych 22 czerwiec 2016
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Nr 1 22 czerwiec 2016
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 22 czerwiec 2016