"vEDUKACJA NABÓR" harmonogram elektronicznego naboru na rok szkolny 2017/2018
„Powiat Skarżyski przeciwko handlowi ludźmi”
50-lecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
Diagnoza szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod kątem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowe
Diagnozy szkół ponadgimnazjalnych - 2018 rok
Dni otwarte
Dotacja na zadanie "Zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej"
Dzień Patrona w II Liceum Ogólnokształcącym
Europejski poziom kształcenia zawodowego
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Indywidualna diagnoza potrzeb Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
Indywidualne diagnozy szkół prowadzacych kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023
Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej - 2018
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej - 2018