Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej 27 maj 2021
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 17 maj 2021
Planowany nabór na rok szkolny 2021/2022 - szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży 17 maj 2021
Planowany nabór na rok szkolny 2021/2022 - szkoły policealne 17 maj 2021
Diagnoza rozwoju Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej 21 październik 2020
Diagnoza rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej 14 październik 2020
Diagnoza potrzeb Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej 14 październik 2020
Diagnoza potrzeb Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej 14 październik 2020
Dwa Stypendia Sportowe Starosty Skarżyskiego za ubiegły rok szkolny 13 sierpień 2020
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej 03 czerwiec 2020
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 25 maj 2020
Planowany nabór na rok szkolny 2020/2021 - szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży 14 maj 2020
Planowany nabór na rok szkolny 2020/2021 - szkoły policealne 14 maj 2020
Planowany nabór na rok szkolny 2020/2021 - liceum ogólnokształcące dla dorosłych 14 maj 2020
Diagnoza rozwoju Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej 14 maj 2020
Diagnoza rozwoju Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej 14 maj 2020
Diagnoza rozwoju ZSTM do projektu Erasmus+ "Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zawodowo bliżej Europy" 07 luty 2020
Diagnoza potrzeb do projektu "ZSTM szkołą nowych możliwości" 23 styczeń 2020
Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej 03 styczeń 2020
Diagnoza potrzeb Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej 03 styczeń 2020