Sportowa rywalizacja połączona z kulturą, obyczajami i kuchnią krajów europejskich to coroczna impreza, łącząca uczniów szkół powiatu skarżyskiego, odbywająca się pod nazwą "Euro Erblo 2018". W tym roku I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej zorganizowało 7 czerwca, już siódmą edycję tej barwnej imprezy. Formuła "Euro Erblo" od lat pozostaje ta sama, a polega na tym, że uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście wcielają się w role mieszkańców wylosowanego wcześniej państwa europejskiego i stają w szranki w różnych rywalizacjach.

W podróży po krajach europejskich takich jak np. Francja, Rosja, Czechy, Niemcy, Holandia towarzyszyli uczniom m.in. przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego - starosta Jerzy

DSC 0154

Trwa przebudowa I etapu drogi powiatowej w gminie Skarżysko Kościelne. Prace budowlane, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach, są już mocno zaawansowane. Obecnie trwają prace związane z budową odwodnienia oraz planowane jest ułożenie warstwy wiążącej - informuje inspektor nadzoru Krzysztof Grosicki, a jak zaznacza dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

DSC 6055

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dwóch dyrektorów powiatowych placówek oświatowych. Wyniki pracy komisji 30 maja br. zatwierdził zarząd powiatu.

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej przeprowadziło konkursy ze względu na kończącą się w tym roku 5-letnią kadencję obecnego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Janusza Maciejewskiego i kończące się powierzenie obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej Jacka Biedy. Odbyły się one 25

DSC 0102

We wtorek 29 maja starosta Jerzy Żmijewski pogratulował i wręczył nagrody uczestnikom IX Międzyszkolnego Ekologicznego Biegu Patrolowego, nad którym sprawował patronat honorowy. Konkursową trasę biegu, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej i przez Stowarzyszenie "Nasze Pogorzałe", przebiegło 15 trzyosobowych drużyn ze szkół powiatu skarżyskiego. Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy jest cyklicznym konkursem dla uczniów klas trzecich

DSC 9880

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, w skarżyskim Sanktuarium Ostrobramskim, co roku odbywa się Msza św. w intencji samorządowców. Również i w tym roku na zaproszenie Kustosza Sanktuarium ks. prał. dr Jerzego Karbownik oraz starosty Jerzego Żmijewskiego przedstawiciele władz samorządowych powiatu i wszystkich gmin, radni, pracownicy starostwa powiatowego, jednostek powiatowych oraz urzędów gmin wraz z pocztami sztandarowym wspólnie modlili się w intencji samorządowców i ich rodzin. W kazaniu

Podkategorie