OP3B0780

Rozstrzygnięta została II edycja Wakacyjnego Konkursu z Powiatem. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń, Zarząd Powiatu wylosował pięć osób, które otrzymają od nas nagrody - albumy „Regionalne specjały Powiatu Skarżyskiego”.

Wakacyjny Konkurs z Powiatem to zabawa, którą przygotowaliśmy dla Państwa na letnie miesiące. Pierwsza edycja konkursu odbyła się na początku lipca, natomiast na przełomie lipca i sierpnia zaprosiliśmy Państwa do kolejnej odsłony. Idea zabawy jest niezmienna – należy odpowiedzieć prawidłowo na pięć przygotowanych przez nas pytań, by móc uczestniczyć w losowaniu nagród.

W drugiej edycji konkursu napłynęło do nas kilkadziesiąt zgłoszeń. Dziś starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemu alarmowania, celem jednoczesnwgo upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

DSC 2082

Powiat Skarżyski otrzymał kolejne pieniądze zewnętrzne. Tym razem na zakup busa na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Umowę ze świętokrzyskim oddziałem PFRON o dofinansowanie kwotą 70 tys. złotych podpisali w środę 25 lipca wicestarosta Artur Berus oraz członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.

Przedmiotem podpisanej umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zadania pn. „Zakup

OP3B0692

Dziś o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym odbyło się wręczenie nagród w Wakacyjnym konkursie z Powiatem.

Przed tygodniem poznaliśmy laureatów I edycji Wakacyjnego konkursu z Powiatem. Zostali nimi Panowie Andrzej Adamczyk i Maciej Rudzki. Dziś Zarząd Powiatu Skarżyskiego w osobach: wicestarosta Artur Berus oraz członkinie zarządu Katarzyna Bilska, Anna Leżańska i Bogusława Krawczyńska, a także skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska, wręczyli nagrody. Obecny Pan Andrzej Adamczyk otrzymał dwa

DSC 2032

W piątek 20 lipca w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele zarządu powiatu - wicestarosta Artur Berus, członek Anna Leżańska i skarbnik Bogusława Wilczyńska podpisali z wicewojewodą Andrzejem Bętkowskim umowę dotacyjną na zadanie pn. "Przebudowa ul. Zagórskiej wraz z budową chodnika". Inwestycja ta otrzymała wsparcie rządowe z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie blisko 1 miliona złotych. Całkowity koszt realizacji

Podkategorie