DSC 1219

W sobotę, 23 czerwca odbyły się uroczystości upamiętniające 78. Rocznicę Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku. Organizatorem wydarzenia był Zarząd i Rada Powiatu Skarżyskiego.

W uroczystościach rocznicowych udział wzięli: starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus, członkinie Zarządu Powiatu Skarżyskiego: Anna Leżańska, Katarzyna Bilska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, przedstawiciele Wojska Polskiego w osobach: mjr Jarosław Zdanowicz - Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, ppłk Mirosław Smerdzyński - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, kpt. Piotr Krakowiak

20180622 1228060

22 czerwca br. odbyło się ostatnie w kadencji 2014-2018 posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu uczestniczył Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący PRRP Wojciech Markiewicz. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. Następnie Przewodniczący podsumował pracę Rady i podziękował jej członkom za zaangażowanie w kształtowanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Powiatowa Rada Rynku

OP3B0482.MOV snapshot 00.21 2018.06.22 10.42.18

Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 28 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XIVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIsesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu 

DSC 0814

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się dziś Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2017/18. W uroczystości Powiat Skarżyski reprezentowali: starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Kołodziej oraz członek Zarządu Powiatu Katarzyna Bilska.

Zebranych w szkole gości przywitała dyrektor I LO Martyna Maćkowiak. Obok władz powiatowych na sali obecni byli także wicewojewoda świętokrzyski Andrzej

Publikacja1

Rada i Zarząd Powiatu Skarżyskiego zapraszają na uroczystości 78. Rocznicy Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku.

Uroczystości odbędą się w sobotę 23 czerwca 2018 r. przy mogile na Brzasku. Rozpoczną się o godz. 10.00 mszą świętą polową. Następnie po liturgii zaplanowano przemówienia okolicznościowe, a z montażem słowno – muzycznym wystąpi młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku–Kamiennej. Uroczystości tradycyjnie zwieńczy złożenie kwiatów i wiązanek pod pomnikiem. Zapraszamy

Podkategorie