W środę, 1 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej z udziałem komendanta wojewódzkiego nadinsp. Pawła Dzierżaka odbyła się uroczysta zbiórka związana z pożegnaniem komendanta powiatowego insp. Tomasza Śliwińskiego, który w drodze awansu zawodowego obejmie Komendę Miejską Policji w Kielcach. Przedstawiono także jego następcę mł. insp. Tomasza Jarosza, któremu powierzono pełnienie obowiązków komendanta powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej. Obecny na zbiórce starosta

W strugach deszczu kombatanci, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, harcerze, przedstawiciele szkół, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy powiatu skarżyskiego złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy oddali hołd bohaterom spoczywającym w mogile na Brzasku. W poniedziałek, 29 czerwca odbyły się uroczystości 80. Rocznicy Pomordowania Polskich Patriotów na Brzasku zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Starosta Artur Berus przypominając tragiczne wydarzenia, które

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w lipcu 2020r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 26.06.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

  • Liczba osób poddanych kwarantannie - 78
  • Liczba osób poddanych kwarantannie zamkniętej - 0
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 18
  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 ogółem – 103
  • Liczba ozdrowieńców - 79
  • Liczba zgonów – 6

(Jeden zgon dotyczy mieszkańca powiatu szydłowieckiego i

W czwartek, 25 czerwca w trybie zdalnym odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, podczas której rada udzieliła Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 r. oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok. Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji programów naprawczych powiatowych jednostek służby zdrowia MOMP, OLK, ZOZ oraz podjęli 9 uchwał.

Największą część obrad XXII sesji zajęło przeprowadzenie procedury absolutoryjnej

Podkategorie