Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie turystyki.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie turystyki. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości ogółem 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem generatora eNGO (

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości ogółem 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury fizycznej.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie kultury fizycznej. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości ogółem 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie kultury. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości ogółem 28.000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Warunkiem

nowy radiowóz dla Policji

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej dzięki dwóm samorządom – powiatu skarżyskiego i gminy Łączna, z początkiem nowego roku wzbogaciła się o nowy radiowóz. W czwartek, 7 stycznia w imieniu władz samorządowych starosta Artur Berus przekazał oficjalnie nowy samochód, wręczając komendantowi Komisariatu Policji w Suchedniowie nadkom. Rafałowi Pakule kluczyki do radiowozu. Przekazanie, które odbyło się w obecności m.in. wicestarosty Anny Leżańskiej, wójta Łącznej Romualda Kowalińskiego

Podkategorie