Zarząd Powiatu Skarżyskiego podczas zdalnej sesji Rady Powiatu. Od prawej: wicestarosta Anna Leżańska, starosta Artur Berus, członek zarzadu Katarzyna Bilska, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski.

W piątek, 25 września odbyła się XXIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Rada po raz kolejny z powodu epidemii SARS-CoV-2 obradowała zdalnie w trzech salach konferencyjnych starostwa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego i dystansu społecznego.

Podczas sesji radni podjęli 11 uchwał oraz zapoznali się z sytuacją ekonomiczno-finansową trzech powiatowych jednostek służby zdrowia i wykonaniem budżetu powiatu wraz z kształtem wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

Rada dokonała istotnych zmian w budżecie na 2020 r. m.in. w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. I tak:

Zabezpieczono 260 tys. zł jako wkład własny do planowanej przebudowy drogi powiatowej Sadek - Kierz Niedźwiedzi. Powiat

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 25.09.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

 • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 26
 • Liczba aktualnie występujących ognisk epidemicznych - 0
 • Liczba osób poddanych kwarantannie - 43
 • Liczba osób poddanych kwarantannie instytucjonalnej - 2
 • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 79
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 -

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 24.09.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

 • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 47
 • Liczba aktualnie występujących ognisk epidemicznych - 0
 • Liczba osób poddanych kwarantannie - 50
 • Liczba osób poddanych kwarantannie instytucjonalnej - 5
 • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 71
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 -

Zdjęcie ukazuje przewodniczącego rady powiatu skarżyskiego pana Jacka Jeżyka prowadzącego sesję rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuję, iż 25 września 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXIII w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja odbędzie się w sposób zdalny. Przebieg obrad można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 23.09.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

 • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 47
 • Liczba aktualnie występujących ognisk epidemicznych - 0
 • Liczba osób poddanych kwarantannie - 63
 • Liczba osób poddanych kwarantannie instytucjonalnej - 7
 • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 71
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 -

Podkategorie