kartkawielkanocna

treść życzeń

Spokojnych i zdrowych

Świąt Wielkanocnych.

Aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary,

nadziei i miłości, a spotkania w gronie

najbliższych upływały w miłym,

wiosennym nastroju

życzy

Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej informuje, że z dniem 31.03.2021 r. (środa) do odwołania wprowadzona zostaje praca zdalna w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczących się przy ul. pl. Floriański 1
i ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej.

Dodatkowych informacji oraz zapisów na poradę można dokonać pod numerem telefonu 41-39-53-042, oraz poprzez stronę: np.ms.gov.pl

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w kwietniu 2021 r.

posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego

W piątek, 26 marca pod przewodnictwem starosty skarżyskiego Adama Berusa obradował, w trybie zdalnym, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem posiedzenia Zespołu była  aktualna sytuacja epidemiczna w powiecie skarżyskim. W obradach uczestniczyli  wicestarosta Anna Leżańska, przedstawiciele gmin powiatu skarżyskie m.in. burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, sekretarz gminy Skarżysko Kościelne Monika Mączyńska, dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Anna

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2021 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Skarżysku-Kamiennej otrzymał polecenie zapewnienia 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ramach I poziomu zabezpieczenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz 44 łóżek w ramach oddziału wewnętrznego dla pacjentów z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem wirusem

Podkategorie