W poniedziałek, 6 września mszą świętą oraz symbolicznym przecięciem wstęgi zainaugurowano działalność nowego Klubu Seniora Nadzieja utworzonego przez Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej. Klub powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ. Klub Seniora Nadzieja mieści się w Skarżysku-Kamiennej na ul. Wileńskiej w Domu Miłosierdzia przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Podczas uroczystego otwarcia klubu, samorząd powiatu skarżyskiego reprezentowali sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz, dyrektor PCPR Paweł Perkowski oraz inspektor Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej

W sobotę, 4 września gmina Skarżysko Kościelne uroczyście obchodziła Jubileusz 25-lecia gminy. W uroczystości wzięli udział starosta Artur Berus, wiceprzewodnicząca rady powiatu Bożena Bętkowska oraz radna Barbara Kocia.

Sobotnie obchody jubileuszowe zainaugurowała msza święta w kościele p.w. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym. Następnie goście wydarzenia udali się przez urząd gminy. Tam po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczął się dla mieszkańców festyn pod nazwą „Po

W niedzielę 5 września 2021r. około 40 osób przybyło do kamieniołomu Gębury, położonego między Skarżyskiem-Kamienną a Suchedniowem, aby uczestniczyć w akcji promocyjnej Powiatu Skarżyskiego.
Wydarzenie miało na celu wykonanie zdjęć propagujących turystykę i wykorzystanie ich w nowym powiatowym kalendarzu na 2022 rok. „Oczy Ziemi” okazały się bardzo atrakcyjnym miejscem dla piechurów jak i cyklistów, którzy przyjechali nawet ze Skarżyska, Suchedniowa, Starachowic i Wąchocka. Zdjęcia do

przekazanie materiałłów

W piątek, 3 września starosta Artur Berus w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego przekazał do Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej sprzęt oraz środki ochrony osobistej do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków pandemii Covid-19. Do skarżyskich funkcjonariuszy trafiły mobilne urządzenia do dezynfekcji powietrza, bramka do pomiaru temperatury, bezdotykowe dystrybutory do płynów do dezynfekcji oraz maski FFP2 i rękawice.

Do Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej

spotkanie ekspertów SCWEW

W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej starosta Artur Berus i członek zarządu Katarzyna Bilska spotkali się z liderem, ekspertami i koordynatorami utworzonego na terenie powiatu skarżyskiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Jest to jeden z 16 Centrów powstałych w Polsce i jedyny w województwie świętokrzyskim.

Spotkanie miało charakter organizacyjny, podczas którego m.in. omówiono główne założenia Centrum jego rolę w procesie funkcjonowania szkół oraz

Podkategorie