6

Samorząd Powiatu Skarżyskiego przyłącza się do apelu Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej o niewypalanie traw na nieużytkach. Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi oraz niektórych obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru.

Przypominamy, że wypalanie traw jest niezgodne z polskim prawem i grozi odpowiedzialnością karną. Za umyślne podpalenie nieużytków grozi kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności.

Wspólnie z

W piątek 22 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z udziałem starosty Artura Berusa i przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego Jacka Jeżyka odbyła się roczna narada podsumowująca działalność strażaków z powiatu skarżyskiego za rok 2018 oraz przedstawiająca cele i kierunki działania na rok bieżący z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Starosta dziękując strażakom za ich codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu skarżyskiego

W czwartek 21 lutego odbyła się VI sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Radni podjęli sześć uchwał oraz zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020” oraz z realizacji działań programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego za lata 2017-2018 oraz osiągniętych wyników.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia gratulacji siedmiorgu uczniom powiatowych szkół

DSC 6116 copy

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 21 lutego 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się VI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego

DSC 6125 copy copy

W czwartek 14 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej z udziałem starosty Artura Berusa odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia starosta wręczył wójtowi Skarżyska Kościelnego Jackowi Bryzikowi akt powołania do pracy w Radzie, życząc dobrej, owocnej pracy na rzecz wspierania działań służących rozwojowi i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Skarżyskiego w sprawach polityki rynku

Podkategorie