DSC 0399

W minioną środę 29 maja w sali herbowej starostwa powiatowego odbyło się IV posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Zgodnie z przyjętym planem pracy w zakresie wspierania działań na rzecz tworzenia rozwoju i usprawnienia opieki lekarskiej nad seniorami obrady zdominowała tematyka związana z powiatową służbą zdrowia.

Gościem posiedzenia był dyrektor szpitala powiatowego Leszek Lepiarz, który odpowiadał na pytania seniorów dotyczące sytuacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Seniorzy

W sobotę 1 czerwca już po raz XVI w auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyła się impreza charytatywna pt. "Podziel się sercem", z której dochód zostanie przeznaczony na letni wypoczynek podopiecznych "Przystani". Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy przyjaciół Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowaczych "Przystań 1" i "Przystań 2" w Skarżysku-Kamiennej - Polskiego Korpusu Drużyn Strzeleckich i Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych odbyło się pod

W piątek 31 maja wicestarosta Anna Leżańska i członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska wzięły udział w Dniu Sportu zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Bliżynie. Impreza odbywała się z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Aktywni dla Kryspina". Bohaterem wydarzenia był Kryspin Bąk, uczeń IV klasy szkoły, który jest po przeszczepie serca. W akcję zebrania funduszy na intensywny turnus rehabilitacyjny dla Kryspina, aby mógł samodzielnie się poruszać i spełnić swoje największe marzenie jakim jest

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w czerwcu 2019 roku.

Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego.

CZERWIEC 2019

Data

Dzień

Nazwa apteki

Adres apteki

Telefon

1 czerwca 2019

So

Apteka

ul. Rejowska 54

(41) 251-42-00

2 czerwca 2019

N

Apteka „Plus”

ul. Sokola 50

(41) 278-46-45

3 czerwca 2019

Pn

Apteka

Publikacja2 copy

Zarząd Powiatu Skarżyskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu jak również pracowników jednostek samorządowych zajmujących się współpracą z trzecim sektorem, na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych „Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań.”

Szkolenie odbędzie się 7 czerwca o godz. 9.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w

Podkategorie