przewodniczący rady powiatu prowadzi sesję

Przyjęcie uchwał w sprawie zmiany Programu Naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie było główną tematyką obrad XXIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja odbyła się w czwartek, 28 stycznia i ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, przeprowadzona została w sposób zdalny.

Aktualizacja programu naprawczego MOMP zakłada kontynuację przyjętego przez radę powiatu w 2019 r. programu w zakresie infrastruktury, przychodów i kosztów. Jednostka zamierza m.in. wyposażyć placówkę w niezbędne urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, zakupić przewoźny aparat

W piątek, 29 stycznia w formie on-line obradował Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, który poświęcony był głównie tematyce związanej z funkcjonowaniem szpitali powiatowych. W Konwencie wzięli udział starosta skarżyski Artur Berus i członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.

Wnioski z dyskusji starostów dotycząca problematyki powiatowej służby zdrowia przy udziale wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, i Małgorzaty Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ mają

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w lutym 2021 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, którzy mają trudności z poruszaniem się, w tym jeżdżące na wózkach inwalidzkich, od teraz bez trudu mogą przemieszczać się pomiędzy piętrami szkolnymi. Umożliwia im to zamontowana w szkole platforma schodowa, która została wykonana w ramach współpracy pomiędzy powiatem skarżyskim, gminą Skarżysko-Kamienna oraz Świętokrzyskim Oddziałem PFRON. W środę, 27 stycznia starosta Artur Berus wziął udział w oficjalnej prezentacji platformy

przewodniczący rady powiatu prowadzi zdalne obrady

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 28 stycznia 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja przeprowadzona zostanie w sposób zdalny. Jej przebieg można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego

Podkategorie