Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 12.08.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

  • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 12
  • Liczba aktualnie występujących ogniskach epidemicznych - 0
  • Liczba osób poddanych kwarantannie - 101
  • Liczba osób poddanych kwarantannie instytucjonalnej - 2
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 4
  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - 126
  • Liczba ozdrowieńców – 106
  • Liczba zgonów - 8

(Jeden zgon dotyczy mieszkańca powiatu szydłowieckiego i został wykazany w statystykach tego powiatu)

W środę 12 sierpnia Powiat Skarżyski przekazał kolejne środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym razem pieniądze w wysokości ponad 45 tys. złotych trafiły do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” przy ul. Równoległej w Skarżysku-Kamiennej. Dofinansowanie umożliwi Warsztatom wykonanie remontu dachu, wymianę orynnowania oraz przyłącza instalacji wodnej w świetlicy należącej do placówki. Umowę na realizację zadania w ramach pozyskanego dofinansowania

Informacja dot. nieruchomości Skarbu Państwa Informacja_zasób_SP.pdf161.86 KB

cud nad wisła

Powiat Skarżyski przekazał gminie Skarżysko-Kamienna blisko 50 tys. zł na zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku-Kamiennej. Przekazane środki powiat pozyskał z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar B czyli likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. We wtorek, 11 sierpnia umowę w sprawie

Podkategorie