uczniowie prezentujący swoje umiejętności strzeleckie

W  czwartek w Zespole Szkół Transportowo Mechatronicznych nastąpiło otwarcie strzelnicy multimedialnej, która powstała dzięki projektowi Ministra Obrony Narodowej pt. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Wartość projektu wynosiła 187 500zł, gdzie Powiat uzyskał 150 000zł. Celem projektu jest rozwijanie i propagowanie sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności strzeleckich przez uczniów klas realizujących innowację pedagogiczne ”edukacja dla bezpieczeństwa”. Na otwarcie strzelnicy przybyli reprezentanci Starostwa Powiatowego Starosta Artur Berus, Członek Zarządu Katarzyna Bilska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki- Renata Pacek, Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego -

         delegacja francuska i przedstawiciele samorządów

Sukcesem zakończyły się starania Tomasza Jarosza Komendanta Powiatowej Policji  Skarżysku-Kamiennej oraz Artura Berusa Starosty Skarżyskiego i Cezarego Błacha Burmistrza Suchedniowa  o znalezienie dla uchodźców nowego lokum zagranicą. Około 100 osób wyjechało, w czwartek 17 marca z Paradiso w Suchedniowie,do Francji.

Specjalnie po grupę 48 osób przyjechali przedstawiciele międzynarodowej organizacji humanitarnej z Francji. Na przewóz uchodźców drugim autokarem złożyły się dodatkowo

promocja publikacji Skarzyski slownik biograficzny cover

Serdecznie zapraszamy na promocję drugiego tomu „Skarżyskiego słownika biograficznego", który ukazał się dzięki współpracy Fundacji Wczoraj dla Jutra, Starostwa Powiatu Skarżyskiego i Skarżyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Promocja publikacji odbędzie się 26 marca o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. 

- Cieszę się, że udało nam się wesprzeć finansowo to przedsięwzięcie, które jest kontynuacją działań rozpoczętych 13 lat temu, kiedy

uczestnicy konferencji

W czwartek 10 marca, w Hotelu Promień w Skarżysku-Kamiennej odbyła się ogólnopolska konferencja otwierająca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie SCWEW, które zwiększy dostępność usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie efektywności podejmowanych działań przez pedagogów na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami. Powiat

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nałożyła obowiązek zorganizowania na terenie powiatu świadczenia darmowych porad prawnych oraz określiła zakres i zasady ich udzielania.

W 2022 roku na terenie powiatu skarżyskiego utworzone zostały 3 punkty świadczące nieodpłatne poradnictwo prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Jeden punkt nieodpłatnych porad prawnych prowadzony jest przez

Podkategorie