Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał od władz powiatu skarżyskiego nowy samochód. Dziewięcioosobowy bus przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Uroczyste przekazanie pojazdu poprzez symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się we wtorek, 24 listopada przed siedzibą domu.

Cieszę się, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ma nowy samochód. Mam ogromną satysfakcję, że powiat skarżyski w tym roku pozyskał tak dużą ilość środków z PFRON  w ramach programu wyrównywania różnic między regionami, dziękuję panu dyrektorowi świętokrzyskiego PFRON Andrzejowi Michalskiemu za tę bardzo dobrą współpracę – mówił starosta Artur Berus. – Ja tylko przypomnę, że

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie ma nowy ambulans transportowy marki VW Caddy do przewozu pacjentów. Zakup został sfinansowany z dotacji przekazanych szpitalowi od samorządów lokalnych oraz firmy ubezpieczeniowej. Wsparcia w wysokości 30 000 zł udzielił m.in. powiat skarżyski.

- Gratuluję panu Dyrektorowi kolejnej cennej inicjatywy. Dziękuję bardzo kolegom samorządowcom, że w tych trudnych momentach możemy na Was liczyć

życzenia dzień pracownika socjalnego 2020

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

w imieniu Samorządu Powiatu Skarżyskiego

składamy Państwu serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w wypełnianiu ważnej roli społecznej

na rzecz osób potrzebujących.

Dziękujemy Państwu za wrażliwość i wyrozumiałość, życzymy, aby każdy dzień Państwa pracy

z podopiecznymi przynosił zadowolenie i satysfakcję oraz był motywacją do podejmowania kolejnych

wyzwań służących mieszkańcom naszego powiatu. 

Z

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 20.11.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

  • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 1145
  • Liczba aktualnie występujących ognisk epidemicznych - 8
  • Liczba osób poddanych kwarantannie - 580
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 11
  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - 1450
  • Liczba ozdrowieńców - 262
  • Liczba zgonów -

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2021 r.” 

Pełna treść ogłoszenia oraz uchwała wraz z załącznikami dostępna

Podkategorie