Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 25.08.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

 • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 15
 • Liczba aktualnie występujących ogniskach epidemicznych - 0
 • Liczba osób poddanych kwarantannie - 59
 • Liczba osób poddanych kwarantannie instytucjonalnej - 9
 • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 2
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - 139
 • Liczba ozdrowieńców – 108
 • Liczba zgonów - 8

(Jeden zgon dotyczy mieszkańca powiatu szydłowieckiego i został wykazany w statystykach tego powiatu)

0

Jubileusz 200-lecia obchodzi w tym roku Kościół Świętego Rocha w Mroczkowie. Główne uroczystości jubileuszowe, którym przewodniczył ks. biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej odbyły się 16 sierpnia w zabytkowym kościele św. Rocha w Mroczkowie. W trakcie Uroczystej Sumy Jubileuszowej biskup Tomasik m.in. dokonał poświęcenia odnowionego ołtarza, wnętrza świątyni, nowych ławek oraz darów ofiarowanych przez: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Powiatu Skarżyskiego (mszał

W piątek 14 sierpnia starosta Artur Berus uczestniczył w uroczystościach upamiętniających zamordowanych mieszkańców wsi Michniów, połączonych z obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz 140-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. W trakcie obchodów uczestnicy wydarzenia odbyli leśną drogę krzyżową, uczestniczyli we mszy św. polowej odprawionej w intencji zamordowanych podczas pacyfikacji Michniowa gajowego Władysława Wikło z rodziną, zamordowanych leśników i mieszkańców

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 14.08.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

 • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 15
 • Liczba aktualnie występujących ogniskach epidemicznych - 0
 • Liczba osób poddanych kwarantannie - 106
 • Liczba osób poddanych kwarantannie instytucjonalnej - 2
 • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 2
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 -

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest powiat skarżyski” co roku Starosta przyznaje stypendia sportowe i naukowe. Za ubiegły rok szkolny Starosta Skarżyski Artur Berus przyznał dwa stypendia sportowe.

W tym roku wpłynęło 20 wniosków o stypendia, w tym 9 wniosków o stypendium naukowe, 9 wniosków o stypendium sportowe oraz dwa wnioski nie spełniające wymagań formalnych (niezgodne z zapisem

Podkategorie