Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w czerwcu 2021 r.

seniorzy ćwiczą podczas zajęć inauguracyjnych

W czwartek, 27 maja członek zarządu powiatu skarżyskiego Katarzyna Bilska reprezentowała władze powiatu skarżyskiego podczas inauguracji zajęć sportowych dla seniorów realizowanych przez Stowarzyszenie „Włącz się”. Cykliczne zajęcia prowadzone będą na lodowisku miejskim, w ramach realizacji zadania „Aktywni na plus” współfinansowanego m.in. przez Powiat Skarżyski. Fitness odbywać się będzie cyklicznie w poniedziałki i czwartki do końca wakacji.   

Projekt „Aktywni na plus” ma na celu

W czwartek, 27 maja XXXIII w formule zdalnej odbyła XXXIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesję zdominowała sprawozdawczość m.in. na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim za rok 2020. Podjęto także kilka uchwał dotyczących spraw finansowych oraz wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów.

Działalność za 2020 rok służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne

dzień samorządu terytorialnego.pub 2021.jpg DD

Treść życzeń

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego

wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym

oraz osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności

składamy najlepsze życzenia z okazji

Dnia Samorządu Terytorialnego

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności,

satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.

Dziękujemy za zaangażowanie. Wierzymy, że wspólna troska o naszą Małą Ojczyznę sprawi, iż nadchodzące lata będą okresem dalszego rozwoju Powiatu

Szpital powiatowy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał mobilny aparat RTG z ramieniem C. Sprzęt dyrekcji i personelowi placówki oficjalnie przekazali w środę, 26 maja starosta skarżyski Artur Berus oraz członkowie zarządu powiatu Katarzyna Bilska i Adam Ciok. Nowoczesny aparat, który służy do śródoperacyjnego monitorowania stanu pacjenta to kolejny sprzęt medyczny zakupiony przez powiat skarżyski w ramach realizacji projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii

Podkategorie