Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

Konkurs prowadzony będzie w czterech kategoriach (trzy kategorie wiekowe dla osób indywidualnych oraz osobna kategoria dla organizacji). Uczestnikami mogą być osoby fizyczne (dzieci za zgodą opiekuna prawnego/rodzica) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty

trzy osoby stoją na remontowanej drodze

Powiat skarżyski rozpoczął drugi etap przebudowy drogi powiatowej nr 0593Tw miejscowości Występa w gminie Łączna. Inwestycję o wartości blisko 1 mln 685 tys. zł realizuje wybrana w drodze przetargu Spółka z o.o. Budromost – Starachowice. W poniedziałek 20 września starosta Artur Berus i dyrektor zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż wizytowali plac budowy drogi.       

Jeszcze w tym roku mieszkańcy miejscowości Występa w gminie Łączna

Masz pomysł na swój biznes? Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, a brakuje Ci środków? – przyjdź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pożyczek dla MŚP organizowane przez Starostę Skarżyskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Uczestnicy spotkania otrzymają praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzie się

Starosta Skarżyski informuje, że w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Plac Floriański 1, pokój nr 126 (I piętro) można uzyskać informacje dot. nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu skarżyskiego, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta Skarżyski. Nieruchomości te mogą być przedmiotem obrotu stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać

Podkategorie