kwarantanna fotjpg

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 23.03.2020):

Liczba osób objętych kwarantanną domową – 196

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 64

Liczba osób objętych kwarantanną zamkniętą – 4

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie skarżyskim - 0

IMG 20200323 142534

Powiat skarżyski ma już opracowaną dokumentację i wydane w dniu 16 marca br. pozwolenie na budowę wiaduktu łączącego os. Dolna Kamienna z północną częścią miasta, Jak zaznacza starosta Artur Berus wiadukt ten jest integralną częścią inwestycji, jaką Samorząd Powiatu Skarżyskiego planuje wykonać w partnerstwie z gminą Skarżysko-Kamienna w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w

KOMUNIKAT PUP copy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie podjęcia działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, od dnia 24 marca 2020 r. wszystkie osoby wchodzące do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, w tym pracownicy, zostaną poddani obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała. Pomiar termometrem bezdotykowym przeprowadzą wyznaczeni pracownicy

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 22.03.2020): 

Liczba osób objętych kwarantanną domową – 154

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 113

Liczba osób objętych kwarantanną zamkniętą – 4

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie skarżyskim - 0

Podkategorie