DSC00190

W minionym tygodniu, w czwartek 10 stycznia, wicestarosta Anna Leżańska reprezentowała samorząd powiatu skarżyskiego podczas pierwszego w tej kadencji Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego, który obradował w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. W czasie posiedzenia m.in. dokonano wyboru zarządu Konwentu. Przewodniczącym został starosta buski Jerzy Kolarz, a wiceprzewodniczącymi - starosta kazimierski Jan Nowak, starosta kielecki Mirosław Gębski oraz starosta konecki Andrzej

DSC 6133

Już po raz piąty odbyła się Gala Profilaktyki i Wolontariatu na której podsumowany został program profilaktyczny - „Profilaktyka a Ty” za 2018 rok,  realizowany wspólnie przez Komendę Główną Policji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Tadeusz Bałchanowski - Członek Zarządu Powiatu i Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Podczas tegorocznej Gali,  uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego, II

DSC 5826

W czwartek 10 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie informacyjne "Warto wiedzieć, warto skorzystać", adresowane do przedsiębiorców z powiatu skarżyskiego. Jest ono kontynuacją znanego z poprzednich lat cyklu konferencji poświęconych lokalnym firmom w ramach programu ,,Współpracuj z nami rozwijaj swoją firmę".

Organizatorami wydarzenia byli Starosta Skarżyski Artur Berus oraz Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krӧnig przy współudziale gospodarzy

DSC 6119

Publikacje książkowe, kubek jubileuszowy oraz kalendarz na 2019 r. przekazał Zarząd Powiatu Skarżyskiego na licytację WOŚP, która odbędzie się w ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry w najbliższy piątek 11 stycznia o godz. 9.30 w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej. W tym roku WOŚP zbiera pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.  

Samorząd powiatu skarżyskiego co roku aktywnie

Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Rada ta jest podmiotem społecznym o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, działającym w obszarze polityki społecznej i senioralnej powiatu, reprezentującym środowiska senioralne. Priorytetem  utworzenia tego podmiotu  była potrzeba  włączenia seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności te dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb

Podkategorie